2005

MOFERT BEVRIEDJ

Truus Welters-Janssen

In 2005 werd herdacht dat zestig jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog, die miljoenen slachtoffers kende. Vele families in Stevensweert en Ohé en Laak betreurden hun gezins- en familieleden, die omkwamen, ook tijdens de bevrijding. Een van de aansprekendste rampen in onze regio deed zich voor te Montfort, waar velen geëvacueerd waren.
Ons lid mevrouw Truus Welters-Janssen, helaas overleden op 5 februari 2006, schreef hierover het volgende gedicht:

Lees meer: MOFERT BEVRIEDJ

ONTHULLING OORLOGSMONUMENT OHÉ EN LAAK

G.H.H.L. Laugs
Voorzitter Stichting Vliegtuigoorlogsmonument Ohé en Laak

2005, Nederland 60 jaar bevrijd! En tevens het jaar dat in Ohé en Laak het oorlogsmonument werd onthuld. Het verdient een eresaluut! Dat mijn naam hieraan verbonden heeft mogen zijn. De jonge mannen die destijds hun leven gaven voor onze vrijheid en de inwoners van Ohé en Laak die stierven door oorlogsgeweld, mogen niet voor niets zijn gestorven. Het oorlogsmonument moet dus aan de vreselijke oorlogsjaren blijven herinneren, ook als waarschuwing tegen elke vorm van oorlog.

Lees meer: ONTHULLING OORLOGSMONUMENT OHÉ EN LAAK

MEER DAN HONDERD JAAR “BIE DEN TJOEK”.

Joep Cuijpers

In het begin van de vorige eeuw, in 1903, trouwde Mathieu Cuijpers met Elisabeth Snijkers. Een dorpeling die de naam Tjeu niet kon uitspreken, verbasterde de naam in Tjoek en sindsdien is het in de volksmond “bie den Tjoek”.
In 1903 bouwde Mathieu Cuijpers aan de Veldstraat te Stevensweert een café met daar aan vast een timmerwerkplaats. De eerste zoon uit dat huwelijk was Thei Cuijpers, in de volksmond altijd genoemd Thei van de Tjoek, geboren in Stevensweert op 14 maart 1904. Vervolgens zouden nog negen kinderen volgen. Zes meisjes (Lena, Christine, Lia, Maria, Tilla en Anna) en vier jongens (Thei, Baer, Sef en Pierre) vormden het gezin van tien. De vier jongens bleven alle vier verbonden aan het vak van hun vader: Thei, Baer en Sef werden timmerman en de jongste, Pierre, werd schilder. Na de oorlog richtten de drie broers Thei, Baer en Sef een aannemersbedrijf op.

Lees meer: MEER DAN HONDERD JAAR “BIE DEN TJOEK”.

GEBRANDSCHILDERD GLAS IN ONZE REGIO

A. Janssen-Winkeln


Reeds meer dan tien jaren neemt de gemeente Maasbracht met veel succes deel aan de jaarlijkse Open Monumentendag. Met het oog op de komende herindeling werkte Maasbracht in 2005 hierbij voor het eerst samen met de gemeenten Heel en Thorn. Het landelijke thema was dit jaar “Religieus Erfgoed”. Binnen het samenwerkingsverband werd gekozen voor het onderdeel “glas-in-loodkunst”. De Open Monumentendag werd officieel geopend op zondag 11 september 2005 in het parochiezaaltje van Thorn. Onderdeel van deze opening was een lezing van de Duitse kunsthistorica mevrouw A. Janssen-Winkeln. Zij beschreef op een interessante manier de rijke voorraad aan gebrandschilderd glas in onze regio. Hierbij noemde ze o.a. ook de parochiekerken van Stevensweert en Ohé en Laak. Het leek ons van belang deze toespraak in zijn geheel in ons jaarboek op te nemen. Met dank aan de heer H. Beurskens uit Heel die voor de vertaling zorgde.
Geachte dames en heren,

Lees meer: GEBRANDSCHILDERD GLAS IN ONZE REGIO

EINDE VAN 75 JAREN BIBLIOTHEEKWERK IN STEVENSWEERT.

J. Vos

Op vrijdag 9 december 2005 werd met een sobere bijeenkomst het feit gevierd, dat er 75 jaar geleden een bibliotheek in Stevensweert werd opgericht. Op de foto ziet u het laatste bestuur: v.l.n.r. Jacques Vos, Jos van Engelen, Jeanne Seegers, Truus Janssen, Lidy Heltzel en Ricky Dirks. Tijdens deze bijeenkomst, waar ook de partners van deze bestuursleden bij aanwezig waren, gaf ook de gemeente Maasbracht acte de présence in de persoon van wethouder Wilms, die met een dankwoord en een attentie voor de bestuursleden dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan.

Lees meer: EINDE VAN 75 JAREN BIBLIOTHEEKWERK IN STEVENSWEERT.

ER STOND GESCHREVEN ……. (1)

J.H.M. Richter

In beschrijvingen van regio’s, vermeldingen in reisgidsen en in reisboeken komt de aandachtige lezer wel eens een tekst tegen over Stevensweert en Ohé en Laak.
In dit jaarboek wil ik u deelgenoot maken wat er o.a. in het “Reisboek van Limburg” en in het “Limburg Reisboek” te melden stond over Stevensweert en Ohé en Laak.
De tekst is letterlijk overgenomen.

Lees meer: ER STOND GESCHREVEN ……. (1)

DEMONSTREREN IN STEVENSWEERT.

J. Vos

Wie denkt dat vroeger en nu demonstraties alleen in grotere steden plaatsvonden en vinden is niet helemaal op de hoogte van de feiten. Bij mijn navorsingen naar het functioneren van de bibliotheek in vroegere jaren in Stevensweert, vond ik gegevens over een demonstratie in Stevensweert rond 1930. Het was een tijd van sociale onrust, de mensen waren arm en velen hadden geen werk. De meeste boeren teerden in op hun toch al bescheiden vermogen en bij de overigen heerste ronduit armoede in de gemiddeld te grote gezinnen. De rijksoverheid deed nog iets in de vorm van werkverschaffing. In Stevensweert bijvoorbeeld werd de St. Michielssteen (“het Steinke”) met schop en kruiwagen geëgaliseerd tot prima bruikbare weilanden.

Lees meer: DEMONSTREREN IN STEVENSWEERT.

DE TIJD VAN TOEN - DUIVENSPORT

Joep Cuijpers

Het was in het begin van de jaren 70, toen de duivensport nog veel leden kende. Het was ook de tijd dat duivenmelkers veel bij elkaar kwamen om van gedachten te wisselen, om de vlucht van de afgelopen week te analyseren en over koetjes en kalfjes te praten, met als hoofdthema de duivensport.
In die tijd kenden wij nog strenge winters en waren veel duivenmelkers thuis. De bouw, wegenbouw en andere bedrijfstakken lagen stil en dus was er tijd in overvloed om te melken. Zeker de periode rond kerstmis ging er geen dag voorbij zonder dat er over de duivensport gesproken werd.

Lees meer: DE TIJD VAN TOEN - DUIVENSPORT

BRANDWEERVARIA.

H.G.M. Rutten

Op 18 februari 2005 opende burgemeester Wilms, na de inzegening door pastoor Creemers, aan de Sportlaan te Stevensweert een nieuwe kazerne voor de Vrijwillige Brandweer van Stevensweert. Het is een prachtig gebouw geworden, honderd procent “verdiend” door een brandweer met een lange en voortreffelijke staat van dienst. Menigeen zal zich nog het oude Volkswagenbusje met trekhaak herinneren waarmee de brandweer in de tweede helft van de 20ste eeuw haar werk deed. En heel oude inwoners hebben wellicht nog weet van de antieke handmatig bediende brandspuit waarmee in de dertiger jaren van die eeuw nog enkele grote branden in Stevensweert geblust moesten worden. Voor de vervaardiging van een dergelijke spuit (een “pompe à feu”) werd in 1810 door de toenmalige burgemeester Thomas den Ouden opdracht gegeven aan de ketelmaker en koperslager Henri Beeren uit Heythuysen. De nieuwe brandspuit met een koperen bak (105 x 66 x 56 cm) kostte 675 francs. In het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak is een vergelijkbare brandspuit te bewonderen.

Lees meer: BRANDWEERVARIA.