Jaarboeken

Elk jaar  wordt er door Amici Insulae een jaarboek uitgebracht met artikelen over de historie van Stevensweert,
de artikelen zijn geschreven  door leden en bestuursleden van Amici Insuale
 
U kunt een jaarboek zichtbaar maken  door op de link bij het betreffende jaarboek te klikken
Indien u via een trefwoord wil zoeken dan kan dit via onderstaande regel.
 

Jaarboek;      1983
-  HET " EILAND IN DE MAAS " EEN BEZOEKJE WAARD; E.A. Mooren, Burgemeester van Stevensweert en
   Ohe en Laak
-  WALBURG; Elisabeth Aberson-de Kanter
-  OHE EN LAAK EN DE VERTEDERING VAN HET KLEINE; J. Laugs

Jaarboek;      1984
-  LIMBURGS KLEINSTE VESTE; A.F. van Beurden
-  HET EDELMANSHUIS HASSELHOLT TE OHE; Mr. R.H.M.J. Baron van Hövell tot Westerflier
-  DE ZOUAVEN VAN HET EILAND IN DE MAAS, J. Cuypers
-  NOVA ET VETERA; pater W. Sangers o.s.c.

Jaarboek;      1985
-  KASTEEL STEVENSWEERT; H.G.M.Rutten
-  KANTHAROS TERUG NAAR STEVENSWEERT; Joep Cuijpers

Jaarboek;      1986
-  ENKELE ETYMOLOGISCHE KANTTEKENINGEN BIJ EEN AANTAL PLAATS- EN PERSOONSNAMEN;
   mr. R.J.Chr. Houben
-  CANTELMO; A. Welters
-  TURBULENTE VOORVALLEN OP HET EILAND IN DE MAAS; H.G.M. Rutten

Jaarboek;      1987
-  INLEIDING UITGESPROKEN IN DE PAROCHIEKERK VAN STEVENSWEERT; H.G.M. Rutten
-  EEN MISLUKTE POGING TOT HERINDELING IN HET JAAR 1879; H.G.M. Rutten
-  PLUNDERINGEN, AFPERSINGEN E.D. VANUIT DE VESTING STEVENSWEERT; J.J. van Riet
-  IN MEMORIAM Pater Drs Willem Sangers; mr H.J.Chr. Houben
-  CATHARINA DAEMEN; W. Sangers

Jaarboek;      1988
-  REINARD VINCENT GRAAF VAN HOMPESCH; Mr. R.J.Chr. Houben
-  HERNIEUWDE WAARDERING VOOR EEN OUDE VESTING; H.G.H.Rutten
-  1633: EEN KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS VAN STEVENSWEERT.; A.M.P.P. Janssen, H.G.M. Rutten
-  AMBTMANNEN; J.J. van Riet

Jaarboek;      1989
-  WANDELEN OVER MAASKEITJES IN DE SPAANSE VESTING STEVENSWEERT.; Gerda Stoorvogel
-  PATER WILLEM SANGERS: PROMOTOR VAN BEIDE LIMBURGEN.; J. Cuypers
-  DORPSHERINNERINGEN, GODFRIED VAN BROECKHEIM
   (pseudoniem voor pastoor Christiaan Hendrik Marie Houben)
-  DE VESTING STEVENSWEERT EN DE SPAANSE SUCCESSIE-OORLOG (1702-1713); J.J. van Riet
-  DE R.K. KERK TE OHE EN LAAK; J. Stassen

Jaarboek;      1990
-  SIGISMUND VINCENT LODEWIJK GUSTAAF GRAAF VAN HEIDEN HOMPESCH; Mr. R.J.Chr. Houben
-  PATER WILLEM SANGERS: PROMOTOR VAN BEIDE LIMBURGEN.; J. Cuypers
-  "DORPSHERINNERINGEN" : EEN GEDICHT OVER STEVENSWEERT UIT 1926; GODFRIED VAN BROECKHEIM
   (pseudoniem voor pastoor  Christiaan Hendrik Marie Houben)
-  DE GESCHIEDENIS VAN "HET AOD KLOASTER"; H.G.M. Rutten
-  DE VESTING STEVENSWEERT EN DE SPAANSE SUCCESSIE-OORLOG (1702-1713). ; J.J. van Riet
-  DE R.K. KERK TE OHE EN LAAK ; J. Stassen

Jaarboek;      1991
-  AAN HET WOORD.....ZUSTER GRATIA.; O. Theunissen-van Riet, H. Richter

Jaarboek;      1992
-  EEN VERGETEN ADELLIJK HUIS IN STEVENSWEERT; P.A.W. Dingemans
-  WAPEN EN VLAG VAN DE NIEUWE GEMEENTE MAASBRACHT; H.G.M. Rutten
-  TEUNKE DE SMEED EN ZIJN AFSTAMMELINGEN IN DE KUNST; Luc Stokbroekx
-  STEVENSWEERT HET OUDE VESTINGSTADJE; P.J.H. Minkenberg, Burgemeester
-  STEVENSWEERTER LIED (Carnavalslied van rond  1910)
   Hendrik Hubertus Cormaux, geboren in 1880 en overleden in 1961

Jaarboek;      1993
- LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID (1); L.W. Houben, Brussel

Jaarboek;      1994
-  DE BEGRAFENIS VAN DE GESNEUVELDE SOLDAAT EMILE SEMAL; Ds. W. de Peer
   aangevuld door H.G.M. Rutten
-  DE OORLOG - EEN TERUGBLIK; H. Richter
-  EEN KORT VERHAAL UIT ONZE STREEK; J.A. Golls, Canada
-  LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID (2), vervolg van het jaarboek uit 1993; L.W. Houben, Brussel
-  ZUSTER GRATIA; Wim Kehrens
-  HET EILAND IN DE MAAS

Jaarboek;      1995
-  DE LOURDESGROT VAN STEVENSWEERT; H.G.M. Rutten
-  OPSTEL OVER DE BEVRIJDING VAN STEVENSWEERT; Geschreven in mei 1945 door Cor Stokbroekx
   (geb. 11-3-1933 te Stevensweert)
-  REACTIES OP DE VERKOOP VAN KASTEEL WALBURG 1N 1918; H.G.M. Rutten
-  EEN REGLEMENT VOOR HET ZANGKOOR TE OHE EN LAAK; H. Drabbels pastoor  “Uit: "Register der Deliberatien",
   parochie-archief Ohé en Laak; H. G. M. Rutten
 
Jaarboek;      1996
-  DE ST. ANNA-KAPEL TE OHE EN LAAK; H.G.M.Rutten
-  OP WEG NAAR EEN GROEN EILAND IN DE MAAS; Gijs Kurstjens
-  LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID .(3) vervolg van het jaarboek uit 1993 en 1994 ; L.W.Houben, Brussel
-  DE MOLEN; Gedicht van Mevrouw H.Grisel-Jonk

Jaarboek;      1997
-  BELONEN EN STRAFFEN OP DE SCHOOL TE STEVENSWEERT IN 1828; H.G.M. Rutten
-  BEROEPEN OF MIDDELEN VAN BESTAAN TE STEVENSWEERT IN 1850; H.G.M. Rutten
-  EEN WARE GESCHIEDENIS UIT EEN VER VERLEDEN; W. Kehrens
-  JACQUES STASSEN - EEN LEVEN IN EN VOOR DE GEMEENSCHAP OHE EN LAAK;
   E.A. Mooren en J.G.M. Cretskens
-  LIJST VAN GEËVACUEERDE PERSONEN OP TE HALEN IN FRIESLAND
   Jac. Vinken (1904-1986) – J. Vinken
-  PATER SANGERS OP CD - HERDENKING TIENDE STERFDAG; t Waekblaad nr.26 van 26 juni 1997
-  TEKEN DES TIJDS - OHE EN LAAK; Limburgs Dagblad, 20-12-1997
-  W.H. FRENCKEN - EEN VERGETEN DICHTER UIT OHE EN LAAK; H.G.M. Rutten

Jaarboek;      1998
-  DE IJSHEILIGE; Donaat Snijders
-  LIJSTE VAN CONSUMPTIE EN BEDRIJF DER GEMEENTE VAN STEVENSWEERT; H.G.M. Rutten
-  TUSSEN SPANJE EN ORANJE: HUIS BERGH EN DE TACHTIGJARIGE OORLOG; H. Richter
-  TWAN CLERX - 70 JAAR IN DIENST VAN DE KERK; H. Richter

Jaarboek;      1999
-  LIJST VAN INDIËGANGERS UIT STEVENSWEERT EN OHÉ EN LAAK; W. Kehrens
-  DE STRANDJUTTER VAN STEVENSWEERT; De Limburger 23-07-1999
-  DE EERSTE FEESTGIDS VAN HARMONIE ST. STEPHANUS TE STEVENSWEERT ; H.G.M. Rutten
-  SEF BEUNEN, INTERVIEW MET EEN KRASSE NEGENTIGER UIT OHÉ EN LAAK; Jo Cretskens en Gerard Laugs
-  TUSSEN KOEWEI EN CONTELMO; P. Boesveld

Jaarboek;      2000
-  JAN VAN STEFFESWERT, EEN MAASTRICHTSE BEELDHOUWER ?; H.G.M.Rutten
-  EEN NATJE EN EEN DROOGJE; H.G.M. Rutten
-  BIJ DE INHULDIGING VAN HET STANDBEELD VAN PIERRE STAMS; L. Grisel-Jonk
-  VERHALEN RONDOM HET KRUIS; Hans Richter

Jaarboek;      2001
-  WAT ER ZOAL VERANDEREN KAN.; Joep van Diel  (Cuijpers)
-  NOU HOORT U HET EENS VAN EEN ANDER ……; H.G.M. Rutten (conservator)
-  TUSSEN KRUIS & AESCULAAP.; Drs. E.W.J. Ficken, huisarts
-  ENGELSE BOMMENWERPER STORT NEER IN OHÉ EN LAAK.; G.H.H.L. Laugs
-  PHILIPPUS BEUNEN, BURGEMEESTER VAN OHE EN LAAK VAN 1857 TOT 1907.; J.H.M. Richter

Jaarboek;      2002
-  I
N MEMORIAM ANNY RUTTEN VAN HOUBENHOF.; H.G.M. Rutten
-  TERUGDENKEN AAN STEVENSWEERT.; C. Uidam
-  DE PILOOT DIE NOOIT TERUGKWAM.; G.H.H.L. Laugs
-  DE COLLECTIE SCHILLINGS.; J.H.M. Richter

Jaarboek;      2003
-  GENEALOGIE VAN WILLEM BEUNEN; M.Puts-Bakkes en J.M.H. Richter
-  LUTHERANEN IN STEVENSWEERT; Drs. P.T. Mol
-  HET ORGEL IN DE PROTESTANTSE KERK TE STEVENSWEERT.; H.G.M. Rutten
-  HOUBENHOF EEN BESCHERMD MONUMENT.; H.G.M. Rutten
-  EHBO VERENIGING MANUS SALVATRIX – GOUDEN JUBILEUM; Joep Cuijpers

Jaarboek;      2004
-  INTERVIEW MET PIET VAN RIET; J.H.M. Richter
-  FELICITATIE aan ons bestuurslid en penningmeester van Amici Insulae, de heer W. Tubée,
   die de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen heeft.; W. Kehrens
-  OORLOGSMONUMENT IN OHE EN LAAK; G.H.H.L. Laugs
-  EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN 1 ; E.A. Mooren
-  GRAAF LUCKNER : VAN KADET TOT MAARSCHALK; J.H.M. Richter
-  BELASTINGPERIKELEN TE OHE EN LAAK ROND 1910; J.H.M. Richter
-  ALLE BEELDEN OP EEN RIJ- Beelden in de parochiekerk van Stevensweert.; H.G.M. Rutten

Jaarboek;      2005
-  MOFERT BEVRIEDJ; Gedicht van Truus Welters-Janssen
-  EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (2) vervolg van het jaarboek 2004; E.A. Mooren
-  ONTHULLING OORLOGSMONUMENT OHÉ EN LAAK
   G.H.H.L. Laugs, Voorzitter Stichting Vliegtuigoorlogsmonument Ohé en Laak
-  MEER DAN HONDERD JAAR “BIE DEN TJOEK”.; Joep Cuijpers
-  GEBRANDSCHILDERD GLAS IN ONZE REGIO; A. Janssen-Winkeln
-  EINDE VAN 75 JAREN BIBLIOTHEEKWERK IN STEVENSWEERT.; J. Vos
-  ER STOND GESCHREVEN ……. (1); J.H.M. Richter
-  DEMONSTREREN IN STEVENSWEERT.; J. Vos
-  DE TIJD VAN TOEN - DUIVENSPORT; Joep Cuijpers
-  BRANDWEERVARIA.; H.G.M. Rutten

Jaarboek;      2006
-  KLOMPENMAKERIJEN IN STEVENSWEERT; J.H.M. Richter en W. Tubée
-  ER STOND GESCHREVEN ……. (2) vervolg van het jaarboek 2005; J.H.M. Richter
-  EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (3) vervolg van het jaarboek 2004 en 2005
   E.A. Mooren
-  DON FRANCISCO DE MONCADA; H.G.M. Rutten

Jaarboek;      2007
-  OUDSTE HERBERG VAN STEVENSWEERT SLUIT NA 135 JAAR; J.H.M. Richter
-  HET SCHOOLGEBOUW EN DE ONDERWIJZERSWONING TE OHE EN LAAK (1824-1977)
   L.Theelen
-  1983 – AMICI INSULAE – 2008; Gedicht van mevrouw L. Grisel-Jonk
-  MEUN ZINGE OPPE LAAK; J. Cretskens
-  KAREL VAN DE LAAR 60 jaar lid van Koninklijk Erkende Harmonie Sint Caecilia Ohé en Laak
   J. Cretskens, G. Laugs
-  IN MEMORIAM PIERRE BOUMANS; H.G.M. Rutten
-  EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (4) vervolg van het jaarboek 2004, 2005 en 2006; E.A. Mooren
-  DE INHULDIGING VAN BURGEMEESTER DINRATHS IN 1856; H.G.M. Rutten
-  BOEREN UIT KESSENICH IN STEVENSWEERT BERECHT; J.H.M. Richter

Jaarboek;      2008
-  VERSLAG JUBILEUMDAG 18 MEI 2008; J.H.M.Richter
-  TOESPRAAK DOOR HAR RUTTEN BIJ DE PRESENTATIE VAN HET BOEK ; H.G.M.Rutten
-  MATEN EN VERZAMELNAMEN IN HET STEVENSWEERTSE DIALECT; W.Kehrens
-  25 JAAR JAARBOEKEN AMICI INSULAE; Hans Richter
-  KINDERKUNSTROUTE “DE PRENTENPAAL”; Sergio van Santvoort Vorst
-  JUBILEUMTOESPRAAK; Dhr. van Engelen, voorzitter streekmuseum
-  JUBILEUMTOESPRAAK; E.A. Mooren, voorzitter Amici Insulae
-  HET VELD- EN WEGKRUIS BIJ DE HOMPESCHE MOLEN; P. Boesveld

Jaarboek;      2009
-  TWEE KRUISEN IN ERE HERSTELD; J.H.M. Richter
-  ONTHULLING VAN HET STANDBEELD VAN MOEDER MAGDALENA; J.H.M. Richter
-  OUDSTE STEVENSWEERTENAAR BEKEND?; H. Rutten
-  BENOEMING EN INSTALLATIE VAN P.J.H. MINKENBERG TOT BURGEMEESTER VAN STEVENSWEERT;
   J.H.M. Richter
-  EEN AFFICHE VAN HARMONIE ST. CECILIA UIT OHE EN LAAK.; H.G.M. Rutten
-  MELKOPHAALROUTE, herinneringen van 50-60 jaar geleden.; Jac en Jan Vinken

Jaarboek;      2010
-  GRAAF HENDRIK VAN DEN BERGH – ROEMRUCHT EN OMSTREDEN – EN KATHOLIEK; J.H.M. Richter
-  EEN ROODE “MISSIONARIS” IN LIMBURG; J.H.M. Richter
-  GLUREN BIJ DE BUREN; Har Rutten
-  AFSCHEID VAN VOORZITTER BERT MOOREN; J.H.M. Richter
-  DE PAROCHIE STEVENSWEERT AAN HET EINDE VAN DE 17e EEUW; Bas Cretskens
-  4 MEI 2010: DODENHERDENKING OP DE DAM IN AMSTERDAM; Familie Cloosen-van Ool
-  BENOEMING EN INSTALLATIE VAN P.J.H. MINKENBERG TOT BURGEMEESTER TE OHE EN LAAK
   J.H.M. Richter
-  CUYPERS EN ZIJN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE MAASGOUW; Marcel Richter

Jaarboek;      2011
-  PATER SANGERSPRIJS VOOR AMICI INSULAE; J.H.M. Richter
-  DE KERK VAN SINT STEPHANUS ROND 1700; Bas Cretskens
-  ONTHULLING INFORMATIEBORD; J.H.M. Richter
-  EEN ALTERNATIEF LIMBURGS VOLKSLIED EN EEN BIJZONDERE KASTELEIN; Har Rutten
-  AFSCHEID VAN MINKENBERG ALS BURGEMEESTER VAN STEVENSWEERT EN OHE EN LAAK
   J.H.M. Richter
-  SCHOENMAKER, BLIJF BIJ JE LEEST; Har Rutten

Jaarboek;      2012
-  IN MEMORIAM ODILIA THEUNISSEN – VAN RIET (1922 – 2012) J.H.M. Richter
-  HET RAADSEL VAN STEVENSWEERT: HEILIG MARIEKE.; Bas Cretskens
-  FRAGMENTEN UIT “EEN TIJDSBEELD” MET ALS ONDERTITEL:; Piet Tubée
-  VIJZEL TE KOOP; Har Rutten
-  WATERSNOODRAMP 1926.; H.G.M. Rutten
-  1862 – 2012, 150 JAAR PAROCHIE O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK.; J.P.M. Bogie

Jaarboek;      2013
-  VOORWERPEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS IN OHÉ EN LAAK; Gerard Laugs
-  DE BARON; G.P.J. Janssen
-  HET VERHAAL VAN ……. WIEL CUIJPERS; W. Tubée en H. Richter
-  INKOMSTEN VAN DE GEESTELIJKEN VAN STEVENSWEERT IN HET JAAR 1742
   Bas Cretskens

Jaarboek;      2014
-  BERICHTEN UIT HET KRANTENARCHIEF; J.H.M. Richter
-  DE SAGE VAN DEN WEERWOLF; H. Rutten
-  DE SCHUTTERIJ VAN OHE EN LAAK ; Har Rutten
-  HET PRAALGRAF VAN HERMAN FREDERIK VAN DEN BERGH EN JOSINA WALBURGIS.; J.H.M.  Richter
-  TWEE AANKOPEN VOOR COLLECTIE STREEKMUSEUM;  H. Rutten
-  AAN DEN OEVER VAN EEN “SNELLEN” VLIET;  Bas Cretskens

 Jaarboek;      2015
-
VAN GITAARCLUB TOT AMATEURORKEST; J.H.M. Richter
- PATER SANGERS, HONDERD JAAR GELEDEN GEBOREN
-
MET DE SPAR OP STAP; J.H.M. Richter

Jaarboek;      2016 
- IN MEMORIAM HAR RUTTEN
- TAFELTENNISVERENIGING TTV MUNCADO STEVENSWEERT

Jaarboek;      2017
- STEVENSWEERT MOET VLUCHTEN
- OORLOGSHERINNERINGEN VAN G.N. SCHULPEN
- OORLOG VAN DICHTBIJ

Jaarboek;      2018
- OPA INTERVIEWT OVERGROOTVADER OVER DE SCHOOL VAN VROEGER
- JOSEPH MOORS, OP ZOEK NAAR EEN VERBORGEN VERLEDEN
- 80 JAAR OORLOG (1568 - 1648) EN DE GEVOLGEN VOOR STEVENSWEERT

 Jaarboek;      2019
- VERANDERINGEN IN DE SCHRIJFWIJZE DER PLAATSNAMEN VAN HET HERTOGDOM LIMBURG: STEVENSWEERT EN OHÉ EN LAAK
- HET STERCKE FORT S. STEVENS-WAERT
- HET OORLOGSZAKBOEKJE VAN JAN LAUMEN
- EEN VERGETEN SLACHTOFFER
- HET SCHANDAL VAN ANNENDAAL

  Jaarboek;      2020
- GABRIEL DE RICCÉ: EEN VEELBEWOGEN LEVEN IN DIENST VAN FRANKRIJK
- HET FORT CANTELMO EN DE SINT ANNAGRIEND TE OHÉ EN LAAK
- HET GESLACHT BEGEMANN: JACOBUS WATEN, AEMELIUS EN MARGOT
- TERUGBLIK "75 JAAR HERDENKEN EN BEVRIJDING EILAND IN DE MAAS"
- DE REALITEIT ACHTER "VERBORGEN VERLEDEN" EEN MANIER OM TE BEGINNEN MET JE FAMILIEGESCHIEDENIS
- CORNELIS VAN DER LEEUW

Jaarboek;      2021
-
FREDERIK WILLEM VAN DER LEEUW, BUITENGEWOON GENEESHEER EN LECTOR
- DE RELATIE TUSSEN DE ROERMONDSE MUNSTERABDIJ EN DE PAROCHIE STEVENSWEERT, IN HET BIJZONDER BETREFFENDE DE TIENDEN
- EEN MUUR EN MEER: EEN BIJZONDER PLEKJE IN STEVENSWEERT
- 125-JARIG BESTAAN VAN DE SINT-ANNAKAPEL TE OHÉ EN LAAK
- BERICHT VAN HET OVERLYDEN VAN DEN DORDRECHTSCHEN GENEESHEER F.W. VAN DER LEEUW
- EEN VERKENNING VAN CUYPERS 'ERFENIS' OP HET EILAND IN DE MAAS