2001

WAT ER ZOAL VERANDEREN KAN.

Joep van Diel  (Cuijpers)

Zonder dat men er erg in heeft, is in de loop van de laatste veertig/vijftig jaar nogal wat veranderd.
Ik ga het niet hebben over de komst van de televisie, waterleiding, aardgas, de eerste mens op de maan, of dat er inmiddels in ieder huis een telefoon, badkamer enz.  is, maar ik beperk me tot de veranderingen in  Stevensweert zelf.

Lees meer: WAT ER ZOAL VERANDEREN KAN.

TUSSEN KRUIS & AESCULAAP.

Drs E.W.J. Ficken, huisarts

Bij de voorbereidende studies voor mijn boekje, bleek dat ook de bewoners van Ohé en Laak en Stevensweert van oudsher zelf getracht hebben hun verwondingen en ziektes, eerst met eigen huismiddelen te genezen. Overigens bestaat nu nog bij vele bewoners van het “Eiland in de Maas” in deze, een grote kennis-van-zaken, die overgedragen werd en wordt van ouders op kinderen.
Lukte het niet met eigen middelen, dan raadpleegde men in het verre verleden, herboristen (kruidmeesters, chirurgijns en barbiers) welke in de omgeving woonachtig waren.

Lees meer: TUSSEN KRUIS & AESCULAAP.

ENGELSE BOMMENWERPER STORT NEER IN OHÉ EN LAAK.

G.H.H.L. Laugs

Dit verhaal is de geschiedenis van de Whitley Z6577, een waar relaas van één van vele in ons land gedurende de Tweede Wereldoorlog neergekomen vliegtuigen. Het was een oorlog die zich niet alleen in alle hevigheid op de grond afspeelde. Wat Midden-Limburg betreft, vonden
er slechts in het begin en aan het einde van de oorlog daadwerkelijk grondgevechten plaats,
terwijl gedurende de hele oorlog een ongekend wrede oorlog in de lucht woedde.
Dit was de eerste oorlog waarin er op zulke grote schaal gebruik werd gemaakt van vliegtuigen. Ze werden niet alleen ingezet tegen militaire doelen maar ook tegen burgers.
Vele, voornamelijk Duitse en Engelse steden werden zo met de grond gelijk gemaakt.

Lees meer: ENGELSE BOMMENWERPER STORT NEER IN OHÉ EN LAAK.

PHILIPPUS BEUNEN, BURGEMEESTER VAN OHE EN LAAK VAN 1857 TOT 1907.

J.H.M. Richter

Op 18 januari 1907 zou het gouden ambtsjubileum gevierd worden van Philippus Hubertus Beunen (14 mei 1821 – 8 jan. 1907). Hij was de zoon van Wilhelmus Beunen, van beroep landbouwer, en Maria Joanna van de Laar, die op 10 november 1820 in het huwelijk traden. Ph. Beunen huwde op 23 februari 1867 met zijn nicht Catharina Hubertina Beunen, oud 44 jaar, zonder beroep. Zij werd geboren op 30 mei 1822 te Ohé en Laak en overleed aldaar op 27 november 1896. Hun huwelijk bleef kinderloos.

Lees meer: PHILIPPUS BEUNEN, BURGEMEESTER VAN OHE EN LAAK VAN 1857 TOT 1907.