AVG verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Deze wet heeft voor alle organisaties een aantal consequenties.

Vereniging Amici Insulae respecteert de privacy van iedereen.
Om die reden wordt ons privacybeleid geactualiseerd en zal dit op onze website en in het volgend jaarboek gepubliceerd worden.

In onze AVG-verklaring zal worden vastgelegd dat wij;
-de persoonsgegevens van onze leden en deelnemers aan activiteiten zorgvuldig verwerken,
-geheimhouding bieden, 
-gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor deelname aan en informeren over onze activiteiten.