2005

EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (2)

E.A. Mooren

Op 18 mei 1984 werd de toen nog zelfstandige gemeente Ohé en Laak verrijkt met een fraai kunstwerk. Een kunstwerk vervaardigd door de kunstenaar Ton Simons uit Beesel. Deze kreeg als opdracht iets te ontwerpen met betrekking tot de basisschool.

Het is een keramisch beeld geworden, voorstellende twee zittende, lezende en studerende kinderen met een bal op speelse afstand ernaast. De sokkel waarop dit beeld staat, werd destijds vervaardigd door het buitenpersoneel van de gemeente.

Bij de officiële opening van de nieuwe basis- en kleuterschool in het jaar 1978, ontbrak helaas een dergelijk toepasselijk beeld. Mede dankzij een schenking van de Rabobank ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan, donaties van plaatselijke bedrijven en giften van vele inwoners, heeft men e.e.a. kunnen realiseren.

Als burgemeester mocht ik, samen met de toenmalige inspecteur van onderwijs de heer Van Loo, alsmede in aanwezigheid van pastoor Slangen en tevens in het bijzijn van vele inwoners, het beeld onthullen.
Een feestelijke gebeurtenis, waarbij de kinderen van de school uiteraard zeer nauw betrokken waren.

Door E.A. Mooren
                                        
Kunstwerk bij Basisschool Moeder Magdalena te Ohé en Laak (foto: J.W. van de Griendt)