Wie zijn wij

Amici Insulae is een vereniging van mensen die een binding of belangstelling hebben voor de indrukwekkende historie van Stevensweert en Ohé en Laak.

Daar deze twee plaatsen, sinds 1 januari 1991 behorende bij de gemeente Maasbracht, op een eiland liggen in de Maas, draagt de vereniging de naam:
Amici Insulae ofwel Vrienden van het Eiland in de Maas.

De naam werd gegeven naar het enige boek dat in 1955 werd uitgegeven over de geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak, geschreven door o.a. pater W. Sangers en A. Simonis.
Dit boek droeg de titel: Er ligt een Eiland in de Maas.

De vereniging wil de belangstelling bevorderen voor het karakter, de cultuur en de geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak.

Zij doet dat o.a. door elk jaar een jaarboek uit te geven met artikelen, handelend over het verleden en aangevuld met krantenartikelen, die een beeld geven over enig jaar.

Tot haar doelstelling behoort tevens ook het oprichten van kleine monumenten.

_