2008

VERSLAG JUBILEUMDAG 18 MEI 2008

J.H.M.Richter

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging Amici Insulae en de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak op zondag 18 mei 2008.
De jubileumdag begon om 09.00 uur met een H. Mis in de St. Stephanuskerk te Stevensweert ter intentie van de overleden bestuursleden en overleden leden van de vereniging Amici Insulae en de overleden bestuursleden en gidsen van de Stichting Streekmuseum.

Lees meer: VERSLAG JUBILEUMDAG 18 MEI 2008

TOESPRAAK DOOR HAR RUTTEN BIJ DE PRESENTATIE VAN HET BOEK

H.G.M.Rutten

TOESPRAAK DOOR HAR RUTTEN BIJ DE PRESENTATIE VAN HET BOEK “STEVENSWEERT, VESTING AAN DE MAAS”
Dames en heren,
Vandaag is het 18 mei 2008. Precies 375 jaar geleden, we komen dan terecht in mei 1633 (de laatste periode van de Tachtigjarige Oorlog) was de hoogste baas van het Spaanse leger in de Nederlanden samen met zijn onderbevelhebbers in het geheim druk doende met de details van een gedurfd plan. Het jaar daarvoor, 1632, was voor de Spanjaarden dramatisch verlopen.

Lees meer: TOESPRAAK DOOR HAR RUTTEN BIJ DE PRESENTATIE VAN HET BOEK

25 JAAR JAARBOEKEN AMICI INSULAE

Hans Richter

OVERZICHT HOOFDARTIKELEN, samengesteld door Hans Richter

Vanaf 1991 bevat elk jaarboek een afsluitend artikel onder de naam “Museumnieuws”. Hierin vindt u van belang zijnde informatie over het streekmuseum in dat betreffende jaar.

Lees meer in: 25 JAAR JAARBOEKEN AMICI INSULAE

JUBILEUMTOESPRAAK

Dhr. van Engelen, voorzitter streekmuseum

Dames en heren, als voorzitter van de stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak, heet ik u namens ons bestuur en gidsen van harte welkom. Fijn dat u er bent!
Mijn rede bestaat uit drie onderwerpen.

Lees meer: JUBILEUMTOESPRAAK

JUBILEUMTOESPRAAK

E.A. Mooren, voorzitter Amici Insulae

Namens het bestuur van de Vereniging Amici Insulae heet ik u allen, en ik mag dat ook doen namens de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak, hartelijk welkom op deze feestelijke samenkomst ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan.

Graag begroet ik in het bijzonder burgemeester Wilms en echtgenote alsmede de aanwezige wethouders van de gemeente Maasgouw. Wij vinden het bijzonder fijn dat u, ondanks uw drukke agenda, hier bij deze festiviteit  aanwezig wilt zijn.  Van harte welkom.
Ook van harte welkom mevr. Gerhartl-Witteveen, oud-directeur van het voormalige provinciaal museum Kam  en oud-directeur van museum Het Valkhof te Nijmegen. Zij zal zo dadelijk  een korte inleiding geven over de  Romeinse zilveren beker “De Kantharos.”

Lees meer: JUBILEUMTOESPRAAK

HET VELD- EN WEGKRUIS BIJ DE HOMPESCHE MOLEN

P. Boesveld

Op 23 juni 2007 werd het in verval geraakte wegkruis bij de Hompesche molen in ere hersteld en door pastoor Creemers opnieuw ingezegend. In ons jaarboek nummer 25 (2007) besteedden we daar aandacht aan via een artikel uit weekblad De Trompetter. Naar aanleiding hiervan ontvingen we in juli 2008 onderstaande reactie van de heer P. Boesveld uit Twello. Hij was in de jaren 1952-1955 grenscommies te Stevensweert en Ohé en Laak. In die tijd was het wegkruis voor hem een bekende locatie.
Over zijn verblijf op het Eiland in de Maas schreef hij voor ons  reeds eerder een interessante bijdrage (zie jaarboek nummer 17, 1999).  

Lees meer: HET VELD- EN WEGKRUIS BIJ DE HOMPESCHE MOLEN