LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID (1)

L.W. HOUBEN

Van dhr. L.W. Houben uit Brussel ontvingen wij het eerste deel van een bijdrage getiteld:
LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID. Het tweede deel zal worden gepubliceerd in ons
volgende jaarboek.

LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID. (1)
Inleiding.
De bestudering van de regionale geschiedenis wordt veelal beschouwd als een middel om een
beter inzicht te krijgen in de nationale geschiedenis. Dit gaat zeer zeker op voor gebieden als
Noord-Brabant en Limburg, die sedert de middeleeuwen deel uitmaakten van de Zuidelijke
Nederlanden en als zodanig de meest Noordelijke uitloper hiervan vormden.
Wat onder het Limburgs gebied verstaan moet worden, kan gemakkelijk tot verwarring
aanleiding geven, gezien de rijke schakering van staatkundige en territoriale eenheden in dit
gewest. Het is immers niet altijd duidelijk of de aanduiding Limburg in Nederland dan wel in
Belgiƫ gelegen gebied betreft.

Lees meer: LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID (1)