OPSTEL OVER DE BEVRIJDING VAN STEVENSWEERT

Geschreven in mei 1945 door Cor Stokbroekx (geb. 11-3-1933 te Stevensweert).

DE VLUCHTPARTIJ - MEI 1945.  

Den 3den September op een Zondag was er een hele opschudding in ons anders zo rustig dorpje. Heel wat soldaten van de Duitse S.S. waren gearriveerd en namen, na eerst een poos te hebben rondgelopen, onze school in beslag. Dat was me een grote drukte, de kinderen waren blij, dat ze geen school hadden.

Lees meer: OPSTEL OVER DE BEVRIJDING VAN STEVENSWEERT

REACTIES OP DE VERKOOP VAN KASTEEL WALBURG 1N 1918

H.G.M. Rutten

Op 28 november 1859 trouwde graaf Adolph Marie Carl Franz van Hompesch-Rrich met barones Arnailie Riedesel d'Eisenbach, geboren op kasteel Walburg. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Carla (geb. 1861), Vincent (geb. 1862) en Renée (geb. 1864). Carla trouwde in 1885 met Ulysses Dirckinck von Holmfeld en woonde sindsdien op kasteel Obbicht. Het enige zoontje, Vincent, stierf op 5-jarige leeftijd en werd begraven op het familiekerkhof te Stevensweert (naast de Protestantse Kerk). Gravin Renée bleef achter op kasteel Walburg.

Lees meer: REACTIES OP DE VERKOOP VAN KASTEEL WALBURG 1N 1918

EEN REGLEMENT VOOR HET ZANGKOOR TE OHE EN LAAK

H.G.M Rutten

Van oudsher vormt het zingen van liederen een belangrijke bijdrage aan de kerkelijke eredienst.
De afwisseling van zang en gebed bevordert het aktief meedoen van de gelovigen.
De betekenis van goede zangkoren wordt dan ook door de kerkelijke overheid niet onderschat. In de parochie-archieven van zowel Stevensweert als Ohé en Laak zijn diverse verwijzingen te vinden die getuigen van de zorg voor een goed funktioneren van het zangkoor. Het spreekt welhaast vanzelf dat de pastoors hierin een belangrijke rol vervulden. Ze werden hierbij trouwens gesteund door de bisschop van Roermond. Als voorbeeld van het streven naar goede afspraken, plaatsen we hierbij een reglement voor het kerkelijk zangkoor van Ohé en Laak, daterend uit 1885.

Lees meer: EEN REGLEMENT VOOR HET ZANGKOOR TE OHE EN LAAK