2004

INTERVIEW MET PIET VAN RIET

J.H.M. Richter

Het nieuwe jaar 2005 is nog maar enkele dagen oud als ik mijn overbuur Piet van Riet voor een gesprek bezoek. Als het weer het toelaat staan wij samen wel eens buiten te praten. De gesprekken gaan dan vaak over vroeger. Verhalen, die ik graag hoor en die me ertoe hebben gebracht om “oom” Piet eens een interview af te nemen voor het jaarboek.

Lees meer: INTERVIEW MET PIET VAN RIET

FELICITATIE

W. Kehrens

Op zaterdag 8 januari 2005 ontving ons bestuurslid en penningmeester van Amici Insulae, de heer W. Tubée, de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Lees meer: FELICITATIE

OORLOGSMONUMENT IN OHE EN LAAK

G.H.H.L. Laugs.

Voorzitter Stichting Vliegtuigoorlogsmonument Ohé en Laak.
In de vroegere Latijnse taal kwamen de volgende vier woorden voor: memento, mementote, memoria, memoriale: gedenk, gedenkt, gedenkteken, herdenken, herinneren. In onze cultuur is gedenken, herinneren terugkeren naar het verleden, naar de dag of het moment dat iets gebeurde, bijvoorbeeld dat soldaten sneuvelden of mensen omkwamen door oorlogsgeweld.

Lees meer: OORLOGSMONUMENT IN OHE EN LAAK

EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN 1

E.A. Mooren

EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (1)
Op 13 september 1981 heeft de toenmalige Commissaris der Koningin Dr. J. Kreemers een monument onthuld ter gelegenheid van de totstandkoming van enkele grote projecten voor de renovatie van het dorp Ohé en Laak.
Aan vijf jaar wroeten in de grond en werklustig renoveren (zoals het Dagblad voor Roermond en omstreken destijds optekende) kwam in 1981 een einde.

Lees meer: EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN 1

BELASTINGPERIKELEN TE OHE EN LAAK ROND 1910

J.H.M. Richter

In het Echter Weekblad van 19 januari 1910 valt het onderstaande verzoek te lezen, dat opgenomen werd onder de rubiek: “INGEZONDEN”.
    Ohé en Laak, 19 januari 1910.

    Geachte redactie!
Wil s.v.p. de goedheid hebben in uw
veelgelezen blad eenige plaatsruimte
af te staan ter bespreking van een
stukje “Gemeentepolitiek”.
    U bij voorbaat dankende,
    Uw bestendige lezer,
    x

We zullen nooit te weten komen wie X was. Maar X vond het toch belangrijk genoeg om, weliswaar anoniem, zijn of haar grieven kenbaar te maken aan de inwoners van Ohé en Laak. De tekst van de ingezonden brief luidde als volgt:

Lees meer: BELASTINGPERIKELEN TE OHE EN LAAK ROND 1910

ALLE BEELDEN OP EEN RIJ- Beelden in de parochiekerk van Stevensweert.

H.G.M. Rutten

De R.K. Parochie van Stevensweert heeft van oudsher als patroon de heilige Stephanus. Bovendien is zijn naam onderdeel geworden van de plaatsnaam Stevensweert. Reeds in de Middeleeuwen werd de naam Weerde gecombineerd met Sint Stephanus of Sint Steven. Door die koppeling ontstond de naam Stevensweert, in het Latijn Werda Sancti Stephani. Omdat Stevensweert gelegen was op een eiland in de Maas, heette het ook wel Insula Sancti Stephani oftewel het Eiland van Sint Stephanus.

Lees meer: ALLE BEELDEN OP EEN RIJ- Beelden in de parochiekerk van Stevensweert.