WANDELEN OVER MAASKEITJES IN DE SPAANSE VESTING STEVENSWEERT.

Gerda Stoorvogel

Om de typische plattegrond van het vestingstadje Stevensweert goed te kunnen bekijken zou je er het beste over kunnen vliegen. De stratenindeling lijkt op een wiel met spaken of - zeer toepasselijk in dit gebied - een vlaai in keurig recht gesneden punten. Maar met de boot als vervoermiddel is een bezichtiging aan deze door de Spanjaarden in 1633 aangelegde vesting ook heel goed te doen. Er was een tijd dat Stevensweert alléén per boot bereikbaar was:

Lees meer: WANDELEN OVER MAASKEITJES IN DE SPAANSE VESTING STEVENSWEERT.

PATER WILLEM SANGERS: PROMOTOR VAN BEIDE LIMBURGEN.

J. Cuypers

Honderdvijftig jaar geleden bepaalde het Verdrag van Londen, dat wij te maken kregen met een scheiding van België en Nederland. Een grote groep mensen, met dezelfde volksaard en grotendeels gelegen aan de oevers van de Maas, werd opgedeeld in een Nederlands en Belgisch Limburg. Vanaf dat moment praten wij over de beide Limburgen. Ondanks de scheiding bleven de grensprovincies een eenheid vormen en groeiden de volken steeds meer naar elkaar toe.  

Lees meer: PATER WILLEM SANGERS: PROMOTOR VAN BEIDE LIMBURGEN.

DORPSHERINNERINGEN

GODFRIED VAN BROECKHEIM
(pseudoniem voor pastoor Christiaan Hendrik Marie Houben)

Wie  zijn  oord  uit  des  harte bemint,
die schijnt  mij  der wereld. Burgeren  vroomste   te  zijn;
wie   dankbaar   alle   de   weldaên
Immer voor oogen herroept
die   hij   daar   sinds   zijne   geboorte Mochte  genieten,  hij eert  in waarheid
de rechten der menschheid.
(Dautzenberg)

Lees meer: DORPSHERINNERINGEN

DE R.K. KERK TE OHE EN LAAK

J. Stassen

De parochie
In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw werden pogingen ondernomen om te komen tot een zelfstandige parochie. Tot het jaar 1802 behoorde ons dorp tot de parochie Echt en vanaf 1802 tot de parochie Stevensweert. In het jaar 1862 werd het streven naar zelfstandigheid beloond, gezien de erkenning door de Staat der Nederlanden op 6 april.

Lees meer: DE R.K. KERK TE OHE EN LAAK