DE SAGE VAN DEN WEERWOLF

H. Rutten

Uit mijn jeugd kan ik me herinneren dat mensen elkaar en vooral ook kinderen, wel eens angst aanjaagden met bedreigingen als “Kiek mer oet veur de waerwolf, dae spingt dich in diene nak”. Weerwolven zijn mysterieuze wezens, erg angstaanjagend en tot de verbeelding sprekend. Een weerwolf is een mens die op sommige momenten verandert in een wolf en daarvan dan ook, tijdelijk, de kenmerken aanneemt (klauwen, vacht, snuit). In die gedaante verslindt hij mensen en dieren op gruwelijke wijze.

Lees meer: DE SAGE VAN DEN WEERWOLF

DE SCHUTTERIJ VAN OHE EN LAAK

Har Rutten

Op het Eiland in de Maas bestonden eertijds twee schutterijen, een te Stevensweert en een te Ohé en Laak. De schutterij van Stevensweert (inmiddels Schutterscompagnie genoemd) bestaat nog steeds, die van Ohé en Laak niet meer. Helaas is er ook weinig over bekend, het is een nog niet voldoende onderzocht onderdeel van de historie van het Eiland in de Maas.

Lees meer: DE SCHUTTERIJ VAN OHE EN LAAK

HET PRAALGRAF VAN HERMAN FREDERIK VAN DEN BERGH EN JOSINA WALBURGIS.

J.H.M.  Richter

In de Sint-Servaaskerk in Maastricht bevindt zich het grafmonument van graaf Herman Frederik van den Bergh (1600 – 1669) en zijn echtgenote Josina Walburgis, gravin van Löwenstein – Wertheim – Rochefort (1615 – 1683). Het marmeren praalgraf werd in 1805, toen de kerk tijdens de Franse Revolutie aan de eredienst ontrokken werd, van de Dominicanenkerk overgebracht naar de St. Servaas.

Lees meer: HET PRAALGRAF VAN HERMAN FREDERIK VAN DEN BERGH EN JOSINA WALBURGIS.

TWEE AANKOPEN VOOR COLLECTIE STREEKMUSEUM

H. Rutten

Naast de diverse in 2014 verkregen schenkingen en bruiklenen (zie ook “Museumnieuws 2014” achter in dit jaarboek), deed het museum afgelopen jaar twee kostbare aankopen.
De eerste betreft een ijzeren geldkist, gekocht bij een antiquair met de naam Limburg, geboortig uit Zeeland en woonachtig in Schotland. Het kan verkeren!
De kist is een prachtig exemplaar, vervaardigd in het Duitse Neurenberg in de tweede helft van de 17de eeuw.

Lees meer: TWEE AANKOPEN VOOR COLLECTIE STREEKMUSEUM

AAN DEN OEVER VAN EEN “SNELLEN” VLIET

 Bas Cretskens

Terwijl een groot deel van Europa nog steeds geteisterd wordt door de ellende van de Eerste Wereldoorlog, lijkt het leven in het neutrale Nederland zijn normale gang te gaan. Dat geldt ook voor het grensplaatsje Stevensweert. Bij een zoektocht in oude kranten naar oorlogsnieuws over het Eiland in de Maas is niet zo heel veel te vinden; het blijft bij een kort bericht, bijvoorbeeld een melding dat de veerverbinding naar België is verbroken.

Lees meer: AAN DEN OEVER VAN EEN “SNELLEN” VLIET