2009

TWEE KRUISEN IN ERE HERSTELD

J.H.M. Richter

1. Het Missiekruis
Welke Stevensweertenaar kent het missiekruis niet. Als de kerkganger zijn blik laat gaan door het poortje langs het kerkgebouw over het pad richting sacristie, dan wordt de blik getrokken door een kruis met corpus tegen de buitenmuur dat decennia lang alle weersinvloeden heeft getrotseerd. Er werd zelfs een gebogen afdak aangebracht om het nog een extra bescherming te geven. Pinnen beletten vogels het kruis en corpus te bevuilen. Nu staat het kruis er zonder corpus verlaten bij. Het zou vragen kunnen oproepen wat er met het corpus gebeurd is. Hebben de weersinvloeden dan toch uiteindelijk hun tol geëist? Niets is minder waar. Het is aan het kerkbestuur te danken dat dit corpus in veiligheid is gebracht en in goede staat voor – zoals het heet – het nageslacht bewaard wordt. Het prijkt nu in volle glorie in de kerk. Het kerkgebouw heeft er weer een aanwinst bij.
Wat is een missiekruis?

Lees meer: TWEE KRUISEN IN ERE HERSTELD

ONTHULLING VAN HET STANDBEELD VAN MOEDER MAGDALENA

J.H.M. Richter

Indrukwekkende plechtigheid te Ohé en Laak.
Het wapperen der vlaggen en een ongekende drukte in het anders zoo rustig gelegen, door twee rivieren omsloten Ohé en Laak duidden reeds aan, dat een ongewone gebeurtenis ging plaats grijpen. En voorzeker, de onthulling van het standbeeld van Moeder Magdalena, stichteres der Congregatie van de Franciscanessen van Heythuysen, was een feit, dat voor de bewoners van dit oord niet ongemerkt voorbij kon gaan. Door hun grootsche hulde hebben zij bewezen dat zij de verdiensten dezer groote zuster uit Ohé en Laak wisten te waarderen.

Lees meer: ONTHULLING VAN HET STANDBEELD VAN MOEDER MAGDALENA

OUDSTE STEVENSWEERTENAAR BEKEND?

H. Rutten

Enige tijd geleden (in juli 2009) maakte de heer Jacques Krijn uit Stevensweert ons attent op een artikel in dagblad De Telegraaf. Met grote letters kopte de krant: KLEIN FOSSIEL – GROTE VONDST.
Waar ging het over?
De Telegraaf: “Een klein fossiel; maar een grote vondst voor de vaderlandse archeologie. Zo werd deze week in Leiden het kenmerkende wenkbrauwbotje van Krijn, de “eerste Nederlandse Neanderthaler” gepresenteerd. Met de nodige tamtam, minister Plasterk prominent aanwezig. Want alle betrokkenen hopen op meer onderzoeksmogelijkheden voor de Noordzeebodem, waar Krijn lag verborgen: “Een nog onontgonnen schatkamer”, aldus prof. dr. Wil Roebroeks van de Universiteit Leiden”.

Lees meer: OUDSTE STEVENSWEERTENAAR BEKEND?

BENOEMING EN INSTALLATIE VAN P.J.H. MINKENBERG TOT BURGEMEESTER VAN STEVENSWEERT

J.H.M. Richter

Heden ten dage wordt een burgemeester niet zo uitbundig, massaal en volks ingehaald en gehuldigd als vroeger. In het Jaarboek 2007 no. 25 wordt de inhuldiging beschreven van burgemeester Dinraths in 1856. In het Jaarboek 2009 lezen we over de benoeming en inhuldiging van burgemeester Minkenberg tot burgemeester van Stevensweert. Een volkse inhuldiging behoort allang niet meer tot de standaard procedure van een inhuldiging. Een burgemeester moet het vandaag de dag doen met een receptie, waaraan voor het grootste gedeelte wordt gehoor gegeven door verenigingen e.d.

Lees meer: BENOEMING EN INSTALLATIE VAN P.J.H. MINKENBERG TOT BURGEMEESTER VAN STEVENSWEERT

EEN AFFICHE VAN HARMONIE ST. CECILIA UIT OHE EN LAAK.

H.G.M. Rutten

Tijdens de door het Streekmuseum in december 2009 georganiseerde tentoonstelling “VLAGVERTOON, vlaggen en vaandels van het Eiland in de Maas” toonde de heer Jo Cretskens, voorzitter van harmonie St. Cecilia uit Ohé en Laak, mij een oud affiche. Hij had dit drukwerk enkele jaren geleden gekregen nadat het reeds eigendom was geweest van diverse andere personen. Het affiche  maakt melding van een door de harmonie georganiseerd muziekfestival te Ohé en Laak. 
In de tekst wordt wel een datum genoemd (te weten maandag 28 juli) maar geen jaartal. De fysieke toestand van het vergeelde papier maakt echter meteen duidelijk dat het hele gebeuren al lang geleden heeft plaatsgevonden.Het betreffende affiche bevat geen foto of andere afbeelding. De tekst, op zowel voor- en achterzijde, is gedrukt in zwarte inkt en met diverse lettertypes. De breedte van het papier is 30,7 cm en de hoogte 47,2 cm. De tekst is omgeven door een eenvoudig kader met  versieringen in de hoeken. Als drukkerij wordt onderaan genoemd de Stoomdrukkerij van Karel Weyerhorst uit Heerlen.
Datering.

Lees meer: EEN AFFICHE VAN HARMONIE ST. CECILIA UIT OHE EN LAAK.

MELKOPHAALROUTE, herinneringen van 50-60 jaar geleden.

Jac en Jan Vinken

Het ophalen van melkbussen in Stevensweert door de familie Vinken.
In de periode van 1948 tot 1967 werd de melk (met melkbussen variërend van 25, 30 tot 35 liter inhoud) dagelijks bij de plaatselijke melkveebedrijven opgehaald per vrachtauto. De melkbussen werden overgebracht naar de melkfabriek Sibema, gelegen aan de Brugweg te Pey-Echt. Het ophalen begon ’s morgens vroeg rond 07.00 uur, dus voor de melkveehouders betekende dat nog vroeger opstaan. Vooral in de wintermaanden was het een lastige zaak om de vrachtauto te starten. In die tijd was het gewoon dat de motor via een bijgeleverde sleutel werd aangezwengeld. Dat kostte kracht en veel geduld. En oppassen dat de zwengel niet terugsloeg!

Lees meer: MELKOPHAALROUTE, herinneringen van 50-60 jaar geleden.