2009

OUDSTE STEVENSWEERTENAAR BEKEND?

H. Rutten

Enige tijd geleden (in juli 2009) maakte de heer Jacques Krijn uit Stevensweert ons attent op een artikel in dagblad De Telegraaf. Met grote letters kopte de krant: KLEIN FOSSIEL – GROTE VONDST.
Waar ging het over?
De Telegraaf: “Een klein fossiel; maar een grote vondst voor de vaderlandse archeologie. Zo werd deze week in Leiden het kenmerkende wenkbrauwbotje van Krijn, de “eerste Nederlandse Neanderthaler” gepresenteerd. Met de nodige tamtam, minister Plasterk prominent aanwezig. Want alle betrokkenen hopen op meer onderzoeksmogelijkheden voor de Noordzeebodem, waar Krijn lag verborgen: “Een nog onontgonnen schatkamer”, aldus prof. dr. Wil Roebroeks van de Universiteit Leiden”.


Tussen het afval van een schelpenzuiger werd in 2001 een klein wenkbrauwbotje van een schedel gevonden, zo’n vijftien kilometer voor de Zeeuwse kust. Het botstukje werd onderzocht door het Max Planck Instituut in Leipzig. Hieruit bleek dat het voorwerp heeft toebehoord aan een Neanderthaler. De man moet hebben geleefd ruim 40.000 jaar geleden op de toen nog droge laagvlakte tussen Nederland en Engeland (de huidige Noordzee). Regelmatig komen hier door baggerwerkzaamheden letterlijk vondsten boven water, bestaande uit fossiele beenderen (het Streekmuseum bezit een mammoetkies uit de Noordzee!) maar ook stenen werktuigen die toebehoorden aan de Neanderthalers. Nog nooit eerder kwam echter fossiel botmateriaal van deze korte, gedrongen mensachtige boven water.
Krijn, een door de onderzoekers toegekende naam, moet een pure vleeseter zijn geweest, ondanks het feit dat er ook genoeg vis en planten voorradig waren. Hij bleef bij zijn eenzijdig dieet, wat één van de redenen kan zijn dat de moderne mens wel overleefde en de Neanderthaler niet. “Net als Duitsland en België heeft nu ook Nederland een Neanderthaler”, stelt amateur-archeoloog Jan Glimmerveen, verbonden aan de Universiteit van Leiden.
“Met deze vondst is de oudste stamvader van de familie Krijn bekend en wellicht ook de oudste Stevensweertenaar”, zegt Jacques Krijn met een glimlach, afstammeling van een geslacht dat al honderden jaren leeft op het Eiland in de Maas.
H. Rutten