2004

EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN 1

E.A. Mooren

EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (1)
Op 13 september 1981 heeft de toenmalige Commissaris der Koningin Dr. J. Kreemers een monument onthuld ter gelegenheid van de totstandkoming van enkele grote projecten voor de renovatie van het dorp Ohé en Laak.
Aan vijf jaar wroeten in de grond en werklustig renoveren (zoals het Dagblad voor Roermond en omstreken destijds optekende) kwam in 1981 een einde.

De bouw van een nieuwe basisschool, uitbreiding van de begraafplaats met parkeerterrein, uitbreiding sportvelden, reconstructie van wegen inclusief riolering, beplanting en nieuwe straatverlichting kwamen tot stand.
Ter gelegenheid van deze officiële gebeurtenis werd op het plein tegenover het toenmalige gemeentehuis een kunstwerk onthuld. De kunstenaar was Wim Rijvers uit Kessel.
Wat was het uitgangspunt en gedachtegang om te komen tot dit kunstwerk?
Voor de kunstenaar was duidelijk dat het geen parkbeeldje, een fonteintje of van dien aard moest worden. Een dorp als Ohé en Laak dat zich zijn afkomst en historie bewust is, verdient iets meer dan een aardig beeldje.
Hij wilde iets ontwerpen, dat symbolisch is voor wat was en komen gaat, iets dat verbindingen legt tussen gisteren en morgen, staat voor groei en vooruitgang, een soort nieuwe start, een sprong vooruit, expansief, alsof iets ineens gebeuren gaat.
Het was het uitgangspunt bij het vervaardigen van dit kunstwerk, dat de naam kreeg van “Expansie”.
Het is opgericht op een plaats waar verleden, heden en toekomst onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, hoezeer omstandigheden zich ook wijzigen.
Het kunstwerk is gemaakt van aluminium en staat op een betonnen sokkel. De sokkel werd gemaakt door aannemer Pit Brentjens uit Stevensweert.
Het is een interessant kunstwerk.