2004

FELICITATIE

W. Kehrens

Op zaterdag 8 januari 2005 ontving ons bestuurslid en penningmeester van Amici Insulae, de heer W. Tubée, de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.


Deze wordt toegekend aan personen die zich gedurende 20 of meer jaren in parochieel of plaatselijk verband hebben ingezet voor geloof en/of kerk. We feliciteren hem en zijn echtgenote van harte met dit bewijs van waardering voor zijn vele verdiensten in onze gemeenschap. Van een van onze leden ontvingen we onderstaande felicitatie die we graag in dit jaarboek opnemen.  


Op 8 januari 2005 werd een plechtige H. Mis opgedragen in de parochiekerk van St. Stephanus te Stevensweert. Dit gebeurde in verband met de afronding van de restauratie van deze kerk, die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
Ik had de eer uitgenodigd te zijn om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. Het werd een zeer druk bezochte pontificale Hoogmis, opgedragen door mgr. De Jong (hulpbisschop van Roermond), in concelebratie met deken Kuijer en pastoor Creemers. Aan het einde van de dienst deed zich een apart feit voor: Wiel Tubée, inwoner van Stevensweert en bekend als voorvechter van verscheidene goede doelen, werd naar voren geroepen en plechtig gedecoreerd door mgr. De Jong met de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”. Het was een feestelijk besluit van deze bijzondere misviering die werd gehouden als afsluiting van de restauratiewerkzaamheden.
Een welverdiend en spontaan applaus volgde op de uiterst goed gekozen en uitgereikte hoge pauselijke onderscheiding voor deze sympathieke dorpsbewoner: Wiel Tubée, van “Pit van Naadje” zoals de bisschop zich geestig liet ontvallen.
Na afloop van de dienst vond er nog een gezellige bijeenkomst plaats in het nabij gelegen Trefcentrum waarbij de gedecoreerde en zijn spontane echtgenote Nelly uiteraard vele handen moesten schudden. Bij deze wil ik als oud-inwoner van Stevensweert Wiel en echtgenote van harte feliciteren met dit waardevolle en welverdiende pauselijke ereteken.  
                                        
                                           W. Kehrens
                                           Geleen, 9-1-2005