PATER WILLEM SANGERS: PROMOTOR VAN BEIDE LIMBURGEN.

J. Cuypers.

Honderdvijftig jaar geleden bepaalde het Verdrag van Londen, dat
wij te maken kregen met een scheiding van België en Nederland. Een
grote groep mensen, met dezelfde volksaard en grotendeels gelegen
aan de oevers van de Maas, werd opgedeeld in een Nederlands en Belgisch
Limburg. Vanaf dat moment praten wij over de beide Limburgen. Ondanks
de scheiding bleven de grensprovincies een eenheid vormen en groeiden
de volken steeds meer naar elkaar toe.

Lees meer: PATER WILLEM SANGERS: PROMOTOR VAN BEIDE LIMBURGEN.