1996

DE ST. ANNA-KAPEL TE OHE EN LAAK

H.G.M.Rutten

INLEIDING.
In 1996 was het 100 j aar geleden dat de huidige kapel werd gebouwd; reden genoeg om een aantal zaken rond deze kapel en haar eeuwenoude voorganger eens op een rijtje te zetten. De gegevens zijn voornamelijk geput uit de parochie-archieven van Stevensweert en Ohé en Laak. Daarbij is het goed te weten dat de kapel vanaf haar oorsprong behoorde aan de parochie Stevensweert.
Lees meer in: DE ST. ANNA-KAPEL TE OHE EN LAAK

OP WEG NAAR EEN GROEN EILAND IN DE MAAS

Gijs Kurstjens

Stevensweert en Ohé en Laak te midden van een mooie Maas omzoomd door wilgenbossen, rustieke plassen en ruige rivierduinen waarbij rondtrekkende kuddes tijdens uw wandeltocht de aandacht trekken. Dit beeld kan volgens Vereniging Natuurmonumenten werkelijkheid worden binnen een decennium. Hoe, waarom en waar deze natuur wordt gerealiseerd is het onderwerp van dit artikel.

Lees meer: OP WEG NAAR EEN GROEN EILAND IN DE MAAS

LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID .(3)

L.W.Houben

De overgang van de 18e naar de 19e eeuw staat in het teken van een meer tolerante houding van de zijde van de Franse overheid. Zo geschiedde de confiscatie van kerkelijke goederen desgewenst in ruil voor z.g, "bons de retraite'' waarmede kloosterlingen een deel van de kloosterbezittingen als persoonlijk bezit Konden verwerven.
Lees meer in: LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID .(3)

DE MOLEN

Gedicht van Mevrouw H.Grisel-JonkDE MOLEN
In 1722 door Graaf De Hompesch gebouwd,
staat daar de molen, al eeuwen, vertrouwd.
Trots en fier en markant,
als een baken in het Limburgse land.

Lees meer: DE MOLEN