1994

EEN KORT VERHAAL UIT ONZE STREEK

J.A.GOLLS

Van ons lid dhr. Jan Golls uit Canada ontvingen we een bijdrage, geschreven door zijn vader
Johannes Antonius Golls. Vader Golls, geboortig van Dsseldorf, huwde in Stevensweert met
Maria Laumen, dochter van de smid Jan Laumen op het Eiland. Zijn zoon Jan zat in
Stevensweert op de lagere school en kwam zo ook terecht bij meester Bijlmakers.

Lees meer: EEN KORT VERHAAL UIT ONZE STREEK

DE OORLOG: EEN TERUGBLIK

H.Richter

Inleiding.
De tijd van herdenken roept herinneringen op. Herinneringen aan leuke maar ook droevige
momenten. Deze momenten hebben Thom Cloosen (geb. 1938) en Sjra Tubée (geb. 1932) met
me gedeeld. Zij blikken terug in de tijd, toen ze kinderen waren.
Onderstaand artikel kwam tot stand dankzij hun medewerking.

Lees meer: DE OORLOG: EEN TERUGBLIK

ZUSTER GRATIA

Wim Kehrens

In ons jaarboek nr. 9 (1991) verscheen een interview met zuster Gratia, van 1928 tot 1941
werkzaam in de "bewaarschool" te Stevensweert. Ons lid dhr. W. Kehrens stuurde ons over
deze zuster een gedicht, dat we hieronder afdrukken.

Lees meer: ZUSTER GRATIA