1998

DE IJSHEILIGE

Donaat Snijders.

DE IJSHEILIGE.
Toelichting: in 1992 overleed de in Geistingen geboren kruisheer Donaat Snijders. Hij was een bekend figuur in onze regio. Evenals zijn vriend pater Willem Sangers onderzocht hij de geschiedenis van het Maasland. Hij heeft talloze geschriften nagelaten. Hieronder zijn veel vertellingen die hij optekende bij de gewone mensen; verhalen die vroeger bij de kachel werden verteld tijdens de lange winteravonden. Uit zijn bundel "Uchteravondvertellingen I" kozen we, vanwege de relatie met kasteel Walburg, het verhaal "De IJsheilige". Wat er precies van waar is? Leest U zelf …..

Lees meer: DE IJSHEILIGE

LIJSTE VAN CONSUMPTIE EN BEDRIJF DER GEMEENTE VAN STEVENSWEERT

H.G.M. Rutten

LIJSTE VAN CONSUMPTIE EN BEDRIJF DER GEMEENTE VAN STEVENSWEERD VOOR DEN JAARE 1784.
In ons vorige jaarboek (1997, nr. 15) staat op bladzijde 21 een lijst van beroepen die in Stevensweert voorkwamen in het jaar 1850. In het oud-archief van de gemeente Stevensweert, sinds 1991 ondergebracht in het archief van de gemeente Maasbracht, bevindt zich onder inventarisnummer 63 een interessant overzicht van ambachten zoals die werden uitgeoefend te Stevensweert in het jaar 1784.1) Deze lijst geeft een momentopname van de ambachtslieden met vermelding van het door hen in dat jaar uitgeoefend beroep (het veel voorkomende beroep van boer wordt niet tot de ambachten gerekend en is dus ook niet in de lijst opgenomen).

Lees meer: LIJSTE VAN CONSUMPTIE EN BEDRIJF DER GEMEENTE VAN STEVENSWEERT

TUSSEN SPANJE EN ORANJE: HUIS BERGH EN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

H. Richter

Inleiding.
De Nederlanden maakten eertijds deel uit van het Spaans-Habsburgse rijk. Na de troonsafstand van keizer Karel V in 1555 kwamen de zeventien Nederlandse gewesten onder het gezag van zijn zoon Filips II. Deze werd in 1556 koning van Spanje. De aanleiding tot de opstand kan gezocht worden in het feit dat Filips II een centraliserende politiek voerde, die botste met de belangen van de adel en de burgerij. Bovendien hield Filips II vast aan het katholieke geloof, als enige ware religie. Dit laatste leidde tot zware geloofsvervolgingen van andersgelovigen, de "ketters". De bevolking kwam hiertegen in opstand.

Lees meer: TUSSEN SPANJE EN ORANJE: HUIS BERGH EN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

TWAN CLERX - 70 JAAR IN DIENST VAN DE KERK

H. Richter

Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest op 20 november 1998 werd de heer A. Clerx uit Stevensweert door pastoor R. Maessen toegesproken vanwege het feit dat hij zeventig jaar in dienst van de kerk stond. Na een geestige toespraak werden hij en zijn echtgenote door de leden van het kerkbestuur, de heren van het kerkelijk zangkoor en de dames van het dameskoor "De Maasgalm" gefeliciteerd.

Lees meer: TWAN CLERX - 70 JAAR IN DIENST VAN DE KERK