2007

EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (4)

E.A. Mooren

De stad Stevensweert verdient een eigen museum. Met deze woorden besloot het toenmalige G.S.-lid dhr. L. Stals zijn toespraak t.g.v. de officiële opening van het Streekmusuem in de Ned. Hervormde Kerk op 7 mei 1983.

Bij die gelegenheid onthulde hij bij de ingang van het museum een monument, vervaardigd door kunstenaar Joop Utens uit Echt. Dit kunstwerk bevat de beeltenis van Jan van Steffeswert, het wapen van Stevensweert en het wapen van Ohé en Laak.
Jan van Steffeswert, de Maaslandse beeldhouwer uit de 16de eeuw: in verschillende kerken in Limburg zijn beelden van deze, voor Stevensweert bekende beeldhouwer, te vinden. Helaas bezit het “Eiland in de Maas” zelf geen beeld van hem.
Het wapen van Stevensweert stelt verschillende korenaren voor. Deze vormden in die tijd het symbool van de voornaamste bezigheid in de gemeente (landbouw), verder is te zien een afbeelding van de leeuw, ontleend aan het oorspronkelijke familiewapen van het geslacht Pietersem, de van oudst bekende heren van Stevensweert.
Op het wapen van Ohé en Laak staat de beeltenis van de H. Anna, vermoedelijk afgeleid van de oudste kerk, namelijk een kapel te Laak.
Deze wapens doen herinneren aan de toen nog zelfstandige gemeenten Stevensweert en Ohé en Laak en de beeltenis van Jan van Steffeswert aan het plein genaamd “Jan van Steffeswertplein”.
Deze naam werd al eerder toegekend, bij raadsbesluit d.d. 28 augustus 1976 bij de officiële opening (door gouverneur Ch. van Rooy) van de gerestaureerde dorpskern, het verbouwde gemeentehuis en het Trefcentrum. Bij die gelegenheid werd ook de eigen gemeentevlag gehesen.
Het kunstwerk zelf werd door de toenmalige voorzitter mr R. Houben van de Vereniging Amici Insulae, aangeboden aan het gemeentebestuur van Stevensweert.
Dankzij financiële steun van enkele gulle gevers (o.a. de vereniging Amici Insulae) kwam dit kunstwerk tot stand.

De opening en de onthulling vonden plaats in aanwezigheid van de Spaanse ambassade-attaché dhr. Arias met echtgenote. De harmonie St. Stephanus en het Schuttersgilde St. Rochus zorgden voor passende muziek en show. De aanwezige historische figuren gaven nog eens extra cachet aan het feestelijke gebeuren.

Wederom werd het Eiland in de Maas verrijkt met een mooi kunstwerk.