2007

1983 – AMICI INSULAE – 2008

L. Grisel-Jonk

1983 – AMICI INSULAE – 2008
Enkele bevlogen mensen,
Hadden in ’83 ’n briljant idee:
Een vereniging op te richten,
Het werd Amici Insulae.


Na gedegen voorbereiding
En na heel veel overleg,
Toen echt iedereen overtuigend
Zijn laatste woordje had gezegd,


Werd er unaniem besloten
Deze uitdaging aan te gaan
En is iedereen vol vertrouwen
Achter dit experiment gaan staan.


Op 21-4-1983
Was Amici Insulae een feit.
Of het een succes zou worden,
Was gewoon een kwestie van tijd.


Dat dit besluit een goed besluit was,
Heeft men toen al gauw ontdekt,
Want de start van de vereniging
Was geweldig, ja perfect.


Dit mocht geen experiment meer heten,
Het ledental groeide explosief.
Amici Insulae had een toekomst,
Het succes was definitief.


De cultuur en historie bewaren,
Maar ook voor het nieuwe open staan,
Is een doelstelling die men goedkeurt,
Ja, dat spreekt de mensen aan.


Ook het onvolprezen jaarboek,
Is een graag geziene gast,
Met een hoog literair gehalte
Dat bij deze vereniging past.


De nu ruim vijfhonderd leden
In het binnen- en buitenland,
Houden door deze informatie,
Met hun vereniging een hechte band.


Na deze terugblik gaan we over,
Tot de orde van de dag:
Het vijfentwintigjarig jubileum
Dat Amici Insulae vieren mag.


Het succes van deze vereniging
Stemt tot grote dankbaarheid.
En er past een hartelijke gelukwens
Bij dit feestelijke feit.


Ook willen we die mensen danken,
Postuum, zij die zijn heengegaan,
Voor hun werk, hun grote inzet,
Waardoor deze vereniging kon ontstaan.


Dan wil ik nog feliciteren
Bestuur en leden, allemaal.
Door hun beleid en samenwerking
Werd Amici Insulae een succesverhaal!
L. Grisel-Jonk