1996

LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID .(3)

L.W.Houben

De overgang van de 18e naar de 19e eeuw staat in het teken van een meer tolerante houding van de zijde van de Franse overheid. Zo geschiedde de confiscatie van kerkelijke goederen desgewenst in ruil voor z.g, "bons de retraite'' waarmede kloosterlingen een deel van de kloosterbezittingen als persoonlijk bezit Konden verwerven.
Lees meer in: LIMBURG TUSSEN NOORD EN ZUID .(3)