1994

ZUSTER GRATIA

Wim Kehrens

In ons jaarboek nr. 9 (1991) verscheen een interview met zuster Gratia, van 1928 tot 1941
werkzaam in de "bewaarschool" te Stevensweert. Ons lid dhr. W. Kehrens stuurde ons over
deze zuster een gedicht, dat we hieronder afdrukken.ZUSTER GRATIA
Een naam, die je uitspreekt met eerbied
Een mens, die je ook graag nog eens weerziet,
Een vrouw met een heel fijn gevoelig verleden
Gesterkt door haar niet aflatende en vrome gebeden.

Als jonge non zette zij zich in, vooral voor de jeugd
Zij bracht hulp en troost, 't was haar grootste deugd,
Jarenlang heb ik haar als kind kunnen mee maken
Als kleuter heeft zij over mij mogen waken!

In Halve eeuw geleden, dat ik ze voor het laatst heb gezien
En nooit heb ik haar nog ontmoet nadien,
Totdat plotseling een vriend er ons op attent maakte
Dat Zuster Gratia nog van gezondheid blaakte.

Zij slijt haar godvruchtig leven met tal van goede werken
Zij behoort ongetwijfeld nog tot het ras der sterken,
Haar hele leven lang heeft zij de evennaasten bijgestaan
Waar haalde ze toch die euvele moed vandaan??

Gods zegen heeft haar steeds gevolgd en gesterkt
Zij heeft tot haar bejaarde leeftijd alsmaar gewerkt,
Ze kan het niet laten; ze is nog bijzonder aktief
En is hartelijk en voor iedereen lief

En onlangs kreeg ik een prachtige brief, door haar persoonlijk geschreven
Om mijn vrouwen mij te feliciteren met ons 40 jarig Huwelijksleven,
Zó fijn verwoord, echt komende uit haar hart
Zo oprecht gemeend, ja, zo heel apart.

Onmiddellijk rijpte bij mij het plan
We gaan haar bezoeken - zo snel als het enigszins kan,
Nu is er die dag dan, na 50 jaar voor mij een openbaring
Een dag, met een enorm leuke ervaring!

Wij wensen haar nog veel vreugde in haar verdere bestaan
Want tevredenheid en liefde: dáár komt het op aan,
Tot slot geven wij -jongeren- haar een goede raad:
Geniet van het leven, zolang het nog gaat.
 
 Geleen, 1994
 WIM KEHRENS