Informatie over Zaltbommel

Zaltbommel - gezellig vestingstadje aan de Waal

850: Bomela
De eerste vermelding van een nederzetting stamt uit het jaar 850 (“Bomela’)
In 999 kreeg de nederzetting het zogenaamde recht van tol en munt en van gruit, een stof waarmee het bier tot gisting werd gebracht. Vanaf de 13e eeuw werd Zaltbommel een belangrijke handelsstad, het kreeg stadsrechten (1231), stadsmuren (1316) en vestingwerken, die er nu nog zijn. Oorspronkelijk heette de stad Bommel. Tot heden wordt de stad door de bewoners zo genoemd.

Lees meer: Informatie over Zaltbommel

Benjamine Keijzer: de tragedie van een Limburgse Prinses (jaarboek 2016)

Gedurende de 750 jaren dat de parochie St. Stephanus bestaat, hebben de Stevensweertenaren verschillende bezetters gekend.
Na de katholieke Spanjaarden, kwamen de Hollanders. Na de belegering in oktober 1702 kwam Stevensweert onder Hollands bevel te staan en komen protestanten in de vesting Stevensweert.
Het was niet zeldzaam dat er huwelijken hebben plaatsgevonden tussen protestanten en katholieken.

Lees meer: Benjamine Keijzer: de tragedie van een Limburgse Prinses (jaarboek 2016)

Onthulling plaquette pater Sangers


Op vrijdag 26 augustus 2016 was het eindelijk zover; de plaquette van pater Sangers werd onthuld.
De bestuursleden van Amici Insulae hebben de nodige inspanningen geleverd om tot dit mooie resultaat te komen.
De plaatsing is mede tot stand gekomen door samenwerking met Natuurmonumenten en V.O.F.  Beeld- en Steenhouwers Atelier Utens uit Echt.

Lees meer: Onthulling plaquette pater Sangers