Annulering Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering ANNULERING

 De Algemene Ledenvergadering zoals
 aangekondigd in het Jaarboek 2020 op
 zaterdag 26 juni a.s. gaat niet door.