Vlaamse buur verrast Maasgouw met volstorten waterplas

Vlaamse buur verrast Maasgouw met volstorten waterplas

De Maasplas bij Kinrooi die in open verbinding staat met de Maas en de jachthaven in Stevensweert, is de beoogde dumpplaats van afgegraven 
grond uit Antwerpen.
In hoeverre het Antwerpse stortzand verontreinigd is, blijft onduidelijk. Helder is wel dat de gemeente Maasgouw (Heel, Maasbracht en Thorn)
compleet verrast is door het voornemen van de Vlaamse buren.

Vrachtschip
Geen vervuilde Belgische grond in onze Maas of onze Maasplassen. Reageren kan nog!!!

Waarom is het belangrijk?
Graag willen wij genieten van onze mooie regio. De fauna en flora die hier heerst zijn uniek. Alle kansen en mogelijkheden worden gecreëerd om
natuur en recreatie hand in hand te laten gaan. We zitten met prachtig beschermde gebieden. Onze kinderen willen graag een duik nemen in onze
Maasplassen, gaan er vissen of doen aan een of andere watersport. Ook onze landbouwers gebruiken het water van de Maas indien nodig.
Graag zonder vervuilende stoffen, want wij eten deze groenten. Het is drinkwater voor vele dieren. Indien onze Maas het vele water moet slikken
zoals om de zoveel jaar gebeurd, krijgt ze de mogelijkheid om het massa water hier te parkeren om meer ellende te voorkomen. We willen toch
geen risico’s nemen een massa grond te dumpen die mogelijk ook nog vervuild is. Komaan mensen, stop dit politiek steekspel zodat we nog jaren
met de Maas kunnen samenleven zoals dit al eeuwen is. Ze hebben de Schelde al genoeg vervuild. Niet hier!
Meer informatie of wilt u de petitie tekenen, ga dan naar: 1Limburg of als u de petitie wilt ondertekenen Kinrooi
De Gemeente Maasgouw zal contact opnemen met de Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en de gemeente Kinrooi om over deze
kwestie te praten.