FORT SINT PIETER


 
Fort Sint Pieter is een fort dat in 1701 tot 1702 tot stand kwam op de noordpunt van de Sint-
Pietersberg in Maastricht. Het is opgetrokken op een vijfhoekig grondplan met in het midden
een tweetal hoofdgalerijen en een rondgaande galerij, die langs de vijf wanden voert.
Het Fort werd in opdracht van de militaire gouverneur van Maastricht Daniël Wolf, baron van
Dopff gebouwd in een vijfhoek ter verdediging van de zuidelijke vestingmuren van
Maastricht. Dit werd noodzakelijk gevonden nadat de Fransen in 1673 de Sint-Pietersberg
hadden ingenomen om van hieraf met kanonnen bressen te slaan in de zuidelijke
vesting muren. Vanuit dit fort zou voortaan elke zuidelijke aanval afgeslagen kunnen worden.
 

Lees meer: FORT SINT PIETER

PATER SANGERSPRIJS

                                                                                                 foto: tri P media

In het Stadhuis van Maaseik, voor het portret van Pater Willem Sangers, heeft Amici Insulae uit Stevensweert op vrijdag 21 oktober de Pater Sangersprijs 2011 in ontvangst genomen. De prijs is toegekend door de Maasketen Jan van Eyck als waardering voor de inspanningen van Amici Insulae ten bate van het locale erfgoed en grensoverschrijdende uitstraling. Pater Sangers heeft in 1983 aan de wieg van deze vereniging gestaan.

Lees meer: PATER SANGERSPRIJS

HET KASTEEL TE STEVENSWEERT

Nieuwe gegevens over het kasteel te Stevensweert

(onderstaand artikel werd geschreven in 198l en gepubliceerd in de tijd¬schriften "Archeologie in Limburg" en "De Maasgouw". Recent onderzoek in de kelder van de woning Singelstraat West 4 heeft de conclusies van dit artikel opnieuw bevestigd) 

Lees meer: HET KASTEEL TE STEVENSWEERT

Jubileum jaar 2008

De rijke historie van de toen nog zelfstandige gemeenten Stevensweert en Ohé en Laak was aanleiding, dat Pater Willem Sangers zijn standaardwerk schreef over hun beider geschiedenis met als titel: "Er ligt een Eiland in de Maas". In 1983 leidde deze rijke historie tot het inrichten van een museum. De lokaliteit was snel gevonden, n.l. het gerestaureerde Ned. Hervormd Kerkje te Stevensweert. Middels munten, kaarten, schilderijen, gebruiksvoorwerpen en maquettes krijgen de bezoekers een beeld van de rijke historie van deze twee gemeenten.

 Gelijktijdig werd het plan geboren om een vereniging van vrienden in het leven te roepen. Deze werd Amici Insulae of te wel de Vrienden van het Eiland in de Maas genoemd. Het eerste jaar meldden zich ruim 170 leden aan. De vereniging moest laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen zijn. Het ledenaantal van Amici Insulae heeft vanaf het oprichtingsjaar alleen maar een stijgende lijn laten zien. Er werd een bijzondere regeling bedacht, die in de doelstelling nader is omschreven en tot op de dag van vandaag nog steeds geldt, dat een derde van de contributie aan het museum wordt afgedragen. Het is dus niet verwonderlijk, dat de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak en de Vereniging Amici Insulae in 2008 het 25-jarig bestaan dan ook gezamenlijk vieren.  


Naar aanleiding hiervan werd de hierboven gepresenteerde film opgenomen. U kunt de film ook zien in groot fromaat, dubbelklik daarvoor op de "You"  van Youtube. Op de You tube pagina kunt u door op de tekst "watch in high quality"  en  op de meest rechtse knop van het filmvenster te drukken de film in groot formaat zien.  Veel kijkplezier.