BEROEPEN OF MIDDELEN VAN BESTAAN TE STEVENSWEERT IN 1850

H.G.M. Rutten

In het oud-archief van de voormalige gemeente Stevensweert bevindt zich onder
inventarisnummer 1334 een lijst van beroepen of middelen van bestaan in de gemeente
Stevensweert.

De betreft een voorgedrukte en in kolommen verdeelde lijst die met de hand is
ingevuld en ondertekend werd door burgemeester Th. den Ouden op "1 Januarij 1850". Uit de
lijst is hieronder een overzicht samengesteld van de genoemde beroepen of middelen van
bestaan, aangevuld door het aantal personen dat zich hiermee bezig hield. Het totaal aantal
inwoners van Stevensweert bedroeg op die datum 1066.


Ter illustratie zijn een aantal tekeningen van beroepen toegevoegd uit het boek "Het
Menselijk Bedrijf" door Johannes en Caspaares Luiken (Amsterdam, 1694).