DILY THEUNISSEN-VAN RIET OVERLEDEN

 
In Zorgcentrum “De Egthe” te Echt overleed op 19  maart 2012 op 90-jarige leeftijd mevrouw Dily Theunissen – van Riet. Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Stephanus te Stevensweert, werd zij op 24 maart te rusten gelegd op het parochiekerkhof. 
Zij was bestuurslid vanaf de oprichting van Amici Insulae op 21 april 1983. Op 16 januari 1985, volgde zij de heer Har Rutten op als secretaris, een functie die zij 12 jaar uitoefende. Vanwege gezondheidsredenen trad zij tijdens de jaarvergadering van 31 mei 1997 af als secretaris. Tijdens de bestuursvergadering van 12 september 1997 werd zij benoemd tot ere-bestuurslid. Op diezelfde vergadering werd de heer Hans Richter benoemd tot haar opvolger.

“De winter is ten einde, de lente van een nieuw begin breekt aan”.