Jubileum jaar 2008

De rijke historie van de toen nog zelfstandige gemeenten Stevensweert en Ohé en Laak was aanleiding, dat Pater Willem Sangers zijn standaardwerk schreef over hun beider geschiedenis met als titel: "Er ligt een Eiland in de Maas". In 1983 leidde deze rijke historie tot het inrichten van een museum. De lokaliteit was snel gevonden, n.l. het gerestaureerde Ned. Hervormd Kerkje te Stevensweert. Middels munten, kaarten, schilderijen, gebruiksvoorwerpen en maquettes krijgen de bezoekers een beeld van de rijke historie van deze twee gemeenten.

 Gelijktijdig werd het plan geboren om een vereniging van vrienden in het leven te roepen. Deze werd Amici Insulae of te wel de Vrienden van het Eiland in de Maas genoemd. Het eerste jaar meldden zich ruim 170 leden aan. De vereniging moest laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen zijn. Het ledenaantal van Amici Insulae heeft vanaf het oprichtingsjaar alleen maar een stijgende lijn laten zien. Er werd een bijzondere regeling bedacht, die in de doelstelling nader is omschreven en tot op de dag van vandaag nog steeds geldt, dat een derde van de contributie aan het museum wordt afgedragen. Het is dus niet verwonderlijk, dat de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak en de Vereniging Amici Insulae in 2008 het 25-jarig bestaan dan ook gezamenlijk vieren.  


Naar aanleiding hiervan werd de hierboven gepresenteerde film opgenomen. U kunt de film ook zien in groot fromaat, dubbelklik daarvoor op de "You"  van Youtube. Op de You tube pagina kunt u door op de tekst "watch in high quality"  en  op de meest rechtse knop van het filmvenster te drukken de film in groot formaat zien.  Veel kijkplezier.