1986

ENKELE ETYMOLOGISCHE KANTTEKENINGEN BIJ EEN AANTAL PLAATS- EN PERSOONSNAMEN.

mr. R.J.Chr. Houben

ENKELE ETYMOLOGISCHE KANTTEKENINGEN BIJ EEN AANTAL PLAATS- EN PERSOONSNAMEN, HOOFDZAKELIJK TE OHE EN LAAK.

In het bekende boekwerk "Er ligt een eiland in de Maas", waarin de betekenis van Stevensweert als plaatsnaam wél wordt uiteengezet, wordt de etynologie van Ohé en Laak onduidelijk genoemd en verder onbesproken gelaten. (1)
Sinds het verschijnen van gemeld boek in 1955 zijn er een aantal publicaties verschenen (2) die aantonen dat Ohé en Laak beide plaatsnamen zijn die net als de naam "weert" met land dat aan water grenst te maken hebben. Laak, in het middelnederlands (1100-1500) ook als lake bekend, (zoals in Hoevelaken) zou samenhangen met lekken en duidt op een plas water of poel of op een beekje, gevormd door het samenvloeiende water van vochtige weiden. Ohé, dat aanvankelijk o was en vervolgens oe  werd, is een Limburgse variant van het middelnederlandse ouw(e), in het duits auw(e), dat ook op nat (wei) land of op een vochtige rivierstreek duidt (denk aan landouw, bet(o)uwe, nassauwe maar ook om dichter bij huis te blijven aan ons "ei" (is ooi) land.

Lees meer: ENKELE ETYMOLOGISCHE KANTTEKENINGEN BIJ EEN AANTAL PLAATS- EN PERSOONSNAMEN.

CANTELMO


A. Welters.

Naar aanleiding van het  artikel over Fort Cantelmo te Ohé en Laak in ons vorige jaarboek,
ontvingen wij van ons lid dhr. S. de Jong uit Maasbracht onderstaande bijdrage, genomen
uit het boek "Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Echt",  in 1926 geschreven
door A. Welters.

Lees meer: CANTELMO

TURBULENTE VOORVALLEN OP HET EILAND IN DE MAAS.

H.G.M. Rutten

Geschiedenis wordt gemaakt door mensen maar wanneer men de officiële geschiedenisboeken bekijkt, dan leest men daar uitsluitend over een zeer beperkt percentage van de mensheid. Koningen, keizers, ministers, adellijke personen, hoge kerkelijke gezagsdragers enz.: hun leven wordt uitvoerig beschreven. Hoe was het echter gesteld met de gewone mensen: de boeren, de ambachtslieden, de huisvrouwen, de jeugd, de ouderen? Wat onze eigen bevolking van Stevensweert en Ohé en Laak betreft, leert men uit de geschiedenisboeken weinig of niets.
Toch hebben er in de eeuwenlange geschiedenis van het Eiland in de Maas talloze voorvallen plaatsgevonden waarover de mensen destijds praatten, lachten, huilden, gniffelden of roddelden. Grote en kleine gebeurtenissen, heel gewone maar ook bizarre geschiedenissen: zij waren de gespreksstof voor onze Eilandbewoners. Een bekende geschiedenis in dit verband is het verhaal van Benjamine Keizer waarvan de tragische levensloop uitvoerig is beschreven in het boek "Er ligt een Eiland in de Maas" door W. Sangers en A. Simonis.

Lees meer: TURBULENTE VOORVALLEN OP HET EILAND IN DE MAAS.