1987

EEN MISLUKTE POGING TOT HERINDELING IN HET JAAR 1879

H.G.M. Rutten

In september 1985 stuurden Gedeputeerde Staten van Limburg een discussie- nota naar de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg waarin werd voorgesteld het aantal gemeenten in dit gebied middels een gemeentelijke herindeling terug te brengen van 46 naar 25. Het laat zich indenken dat dit voorstel grote beroering ontlokte, uiter- aard ook bij de bewoners van het Eiland in de Maas. Stevensweert en Ohé en Laak zouden immers (met eventueel Linne er nog bij) toegevoegd worden aan de gemeente Maasbracht.

Lees meer: EEN MISLUKTE POGING TOT HERINDELING IN HET JAAR 1879

PLUNDERINGEN, AFPERSINGEN E.D. VANUIT DE VESTING STEVENSWEERT

J.J. van Riet

Het grondbezit van de huidige provincie Limburg met de Zuidelijke
Nederlanden was eeuwenlang het slagveld van Europa.
De rampspoed van de oorlogen, vooral in de 16e en 17e eeuw, trof dan in
het bijzonder het platteland. Elk leger moest in die tijden zoveel moge-
lijk voor zichzelf zorgen met als gevolg: inkwartiering, plundering,
afpersing etc .•

Lees meer: PLUNDERINGEN, AFPERSINGEN E.D. VANUIT DE VESTING STEVENSWEERT

CATHARINA DAEMEN


W. Sangers

Op 19 november 1987 was het 200 jaar geleden dat te Ohé en Laak werd geboren Catharina Daemen, de stichteres van de Congregatie der Zusters Franciscanessen te Heythuysen.
In 1953 hield pater W. Sangers over haar het volgende radiopraatje voor de Regionale Omroep Zuid.

Lees meer: CATHARINA DAEMEN