Met de SPAR op stap

J.H.M. Richter

In geen enkel land worden zo vlijtig koopzegels gespaard en opgeplakt als in Nederland. Tegenwoordig kan men voor een vol zegelboekje een geldbedrag terugkrijgen, waarvan de waarde hoger ligt dan de waarde van de opgeplakte zegels. Daarnaast kan men ook nog zegels sparen voor o.a. bestek, handdoeken, linnengoed, dozen met boodschappen, plantjes, serviezen enz.

Het zal rond eind jaren veertig van de vorige eeuw zijn geweest dat de Spar klanten de mogelijkheid bood om zegeltjes te plakken. Zegeltjes werden verstrekt bij de aankoop van waren, zoals dit nu nog gaat. Daarnaast kon de klant bij een bepaald bedrag nog een of meerdere zegels bij kopen. Dit was een vorm van klantenbinding.
Was een zegelboekje vol dan kon men dit in de winkel verzilveren.

Echter de Spar (eerst vanuit het regiokantoor in Hoensbroek, later in Venlo) ging nog een stapje verder. Zij gingen uitstapjes organiseren. Bij een bepaald aantal volle zegelboekjes konden de klanten deelnemen aan deze uitstapjes
.
Spar

        Foto 1: op 28 juli 1952 ging de reis met de Spar naar Köningswinter (Dts).
                                      Als herinnering op de foto met de beer.
       V.l.n.r.: Hub Francot – Anna van Riessen – Lena Francot – Truke Tubée Streukens – Pit Tubée –
                              Corrie van Riet Barrois – Cor Francot van Vlodrop – Seef van Ool

Deze uitstapjes waren zeer populair en erg in trek omdat weinig mensen een auto hadden. Men ging zelden of nooit het dorp uit. En als men erop uit trok dan was dit een hele onderneming. De Spar voorzag in deze reisbehoefte en ging reisjes organiseren; reisjes die vooral richting De Rijn in Duitsland gingen bijv. naar Königswinter en Altenahr, een prachtig Middeleeuwse plaatsje met burcht aan het riviertje de Ahr. Niet alleen naar de Rijn, maar ook naar België werden uitstapjes ondernomen.
Het waren uitstapjes van één dag inclusief koffietafel. De deelnemers maakten er een gezellige dag van; het waren allemaal bekenden van elkaar.
Behalve uitstapjes organiseerde de Spar ook toneelavonden, bonte avonden met o.a. zang, sketches, komieken en artiesten zoals jongleurs. Ook deze avonden (tegen inlevering van een bepaald aantal volle zegelboekjes) werden druk bezocht. Met de bus gezellig naar het Royal Theater (bie de Vonk) in Echt en/of naar Royal in Roermond. Het geheel stond meestal onder leiding van een revuezanger, die vrolijke, luchtige liedjes zong en die de avond aan elkaar praatte.

Eind jaren vijftig werd de animo en interesse minder. Mensen trokken er zelf op uit. Dit leidde ertoe dat de Spar stopte met het aanbieden van reisjes en bonte avonden.

In 1924 begonnen de zusters Lieke (Houx-Tubée) en Betje (Cloosen-Tubée), dochters van Nadus (Naat) Tubée een winkel aan de Veldstraat Oost. De boodschappen werden “bie Naatje”  gedaan. In 1949 ging de winkel deel uit maken van het SPAR concern. Na 22 jaren kwam er in juni 1971 een einde aan de Spar-vestiging. Wist u dat de Spar een afkorting was van: Door Eendrachtige Samenwerking Profiteren Allen Regelmatig?
Spar
                    Foto 2: in 1956 op stap met de Spar.
Staand v.l.n.r:
? (half zichtbaar achter Fina Moors) - Fina Moors – Sef Stokbroeckx (links achter Lambert Moors] – Lambert Moors – Jan Tubée (van Joan verscholen achter Ant Vinken) – Ant Vinken – Tine Vinken Schlebusch – Albert van de Berg – Truke Tubée Streukens (half zichtbaar achter Albert) –  Pit Tubée (met hoed) – Mia Vinken van Montfort – broer Vinken – Toos Nissen (half hurkend) - Huub Nissen – Thei Cuijpers – Diel Cuijpers van Ool – Arnold Dirks (verscholen achter Lena Dirks)  – Lena Dirks – Christien Vinken – Frans van Riet – Hub Francot

Hurkend v.l.n.r:
Lena Vinken van Helden – Wullem Vinken – Jac Tubée (van Joan) – Mia Leblanc – Diel Richter – Netje Michels – Truus Tellers – Elly Stokbroeckx Bakker – Anna Stokbroeckx (verscholen achter Lia Tubée) – Lia Tubée (van Joan) – Twan Stokbroeckx – Sef Cormeau – Corrie van Riet Barrois – Cor Francot van Vlodrop.

Spar
          Foto 3:  Uitstapje naar het Moesel / Rijngebied.  Datering: niet bekend

Staand v.l.n.r.:
Graatje van Ool –  Jan Smeets – Thieu Vinken – Gera Tubée – Geel van Riessen - ? – Jet Wassenberg van Ool – Wullem Dekkers – ?  – Marie Dekkers – Twan Stokbroeckx – Anna Stokbroeckx Mains – Harie Tubée – Lia Tubée van Liebergen - ? - ? - ? - ?
Hurkend v.l.n.r.:
? –  ? -  Leo Quanjel  – Piet van Ool – Lies van Ool Cuijpers  – Jet Marechal Francot – Karel Vinken – Lies Bongers - ? – Graat van Riessen (met hoed) – Harie (pa) van Ool – Oderka (Dash) van Riessen Olmetschenko – Lena Vinken van Helden – Bets Wijnhoven van Ool – Wim Wijnhoven – Piet Tubée [van Joan] – Peter Vaassen chauffeur.


Ondanks de vele naspeuringen is het niet altijd gelukt om de namen op foto 2 en 3 te achterhalen. Aan karakteristieke kenmerken (houding, haren, het dragen van hoeden, een echtpaar dat bij elkaar hoort) lukte dit wonderbaarlijk in sommige gevallen wel. Soms was men daar ook eenduidig in. Als u meent te weten wie er bij de vraagtekens hoort, laat het mij dan alstublieft weten. Dit geldt ook als er bij de personen verkeerde namen staan.

 Foto 1 leverde helemaal geen problemen op. Op de achterkant van de foto stonden namelijk  het jaar,  de datum, de bestemming van de reis en de namen vermeld. Overduidelijk!

Wellicht bewaart u thuis in een schoenendoos of album nog foto’s, waarbij een verhaal te vertellen valt. Laat het ons weten.
                                                                                       
Een woord van dank ben ik verschuldigd aan Gera en Wiel Tubée voor informatie  t.b.v. dit artikel.
De foto’s zijn beschikbaar gesteld door:
Gera Tubée - foto 1, 
Jac Tubée - foto 2,
Rien Caris – Vinken – foto 3.

J.H.M. Richter