Nieuws / Agenda

Een fotografische voorstelling van de toekomstige Maaspoort in Stevensweert.

Een fotografische voorstelling van de toekomstige Maaspoort in Stevensweert.

VIA Limburg, Editie Maasgouw van 25 juli 2018
Geschreven door: Jan Kessels

Stadspoorten naar het Eiland in de Maas

 

Stadspoort Maaspoort

Stadspoort Maaspoort-2

Afb: Stadspoort Maaspoort

• Stevensweert koestert zijn verleden. Wie de oude kern binnenrijdt, proeft de historie van het dorp.
De geschiedenis van de vroegere vesting onderscheidt het dorp van andere dorpen. En daar zijn de inwoners best trots op.
Het meest bekend is ongetwijfeld het stratenplan waarbij de straten als spaken in een wiel samenkomen bij de hoofdwacht aan het Jan van Steffeswertplein in het centrum van Stevensweert. Een overblijfsel uit de Spaanse bezetting. In 1633 versterkten de Spanjaarden hun vesting Stevensweert met hoge wallen en twee stadspoorten, de Maaspoort en de Veldpoort. Toen de vesting in de negentiende eeuw haar strategische betekenis verloor, zijn de wallen geslecht en de twee stadspoorten afgebroken. In de aanloop naar de Entente Florale in 2016, een competitie tussen Nederlandse dorpen om het groen onder de aandacht te brengen is vanuit de bevolking het idee geopperd om eens te onderzoeken of het mogelijk is de historische stadspoorten weer in het dorpsbeeld terug te brengen. “Gezien de moderne eisen van deze tijd is het natuurlijk niet mogelijk om naar de oorspronkelijke afmetingen van de poorten terug te keren,” beklemtoont Hans Richter, voorzitter van Amici Insulae, een vereniging van zo’n vijfhonderd leden die de monumenten, de cultuur en het karakter van ‘het Eiland in de Maas’ onder de aandacht brengt. “Wij hebben als vereniging dat idee min of meer geadopteerd vanwege ons groot ledenbestand. Onze doelstelling is onder meer het oprichten van monumenten.
De nieuwe stadspoorten moeten een plaats krijgen waar vroeger de echte poorten hebben gestaan. We hebben gesprekken gevoerd met omwonenden zodat zij op tijd geïnformeerd zijn over onze plannen. Ook de gemeente Maasgouw was positief. Wij hebben toen drie kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp te maken van de twee stadspoorten. Daarop heeft de selectiecommissie een keuze gemaakt en unaniem gekozen voor het ontwerp van Désirée Tonnaer, geboren in Thorn en tegenwoordig wonend in Maastricht.” Het gekozen ontwerp stelt een tweetal zuilen voor, een aan iedere kant van de weg en opgetrokken van cortenstaal die op zo’n zes meter hoogte naar elkaar toereiken.
Stadspoort Veldpoort Stadspoort Veldpoort
Afb: Stadspoort Veldpoort

Amici Insulae zoekt sponsors voor twee opzienbarende kunstwerken
STEVENSWEERT • De beide ‘poorten’ aan de Maaspoort en aan de Veldpoort zijn gelijk in vorm maar toch verschillend van karakter.
De gaten in de zuilen van de Maaspoort symboliseren het oorlogsgeweld in de tijd van de Spanjaarden terwijl de korenaren in de zuilen van de Veldpoort de vruchten van de akkers rond Stevensweert verbeelden.
De ontwerpen zijn tijdens de laatste ledenvergadering van Amici Insulae door de kunstenares
Désirée Tonnaer toegelicht. “Het zou mooi zijn als de ‘poorten’ in 2018 gereed komen want in dat jaar vieren het streekmuseum en Amici Insulae hun 35 jarig bestaan,” weet Hans Richter.

Met het oprichten van de kunstwerken en het inrichten van de omgeving is een bedrag gemoeid van zo’n 75.000 euro. “Daarvoor hebben we een beroep gedaan op de gemeente Maasgouw, de provincie, onze eigen vereniging Amici Insulae, de Rabobank en enkele culturele sponsoren. Daarnaast hebben we onze leden gevraagd voor een extra donatie en worden ondernemingen in en rond Stevensweert benaderd voor een bijdrage aan dit unieke project.” Het enthousiasme voor deze ‘stadspoorten’ is groot bij de Stevensweertenaren. ”We zijn zelfs benaderd door mensen die geen lid zijn van onze vereniging en ons hebben gevraagd waar ze een donatie kunnen storten. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. 

Dit kan op NL06RABO0329699164 t.n.v. Amici Insulae besluit Hans Richter.