Najaarsactiviteit vrijdag 8 november 2019

briefhoofd amici 2

Lezing 75 jaar bevrijding!!

Stevensweert, oktober 2019
Geacht lid,

Het bestuur van Amici Insulae heeft het genoegen u uit te nodigen voor de najaarsactiviteit op vrijdag 8 november a.s.
Locatie: Restaurant Int Brookx, In het Broek 1, 6107 BG te Stevensweert.
Aanvang: 19:30 uur.
In het kader van 75 jaar bevrijding hebben we de heer Hugo Levels bereid gevonden een lezing te verzorgen.


De lezing heeft de volgende inhoud:

Lees meer: Najaarsactiviteit vrijdag 8 november 2019

Archeoroute met archeopunten in Stevensweert

Archeoroute met archeopunten in Stevensweert

 archeoroute 1   archeoroute 2

Wat is de Archeo Route?
De Archeo Route heeft tot doel om archeologische vindplaatsen in Limburg beter zichtbaar te maken en de verhalen te vertellen die schuil gaan achter deze vindplaatsen. Door de gehele provincie wordt hierdoor een lint aan archeologische vindplaatsen zichtbaar. Iedere vindplaats heeft zijn eigen verhaal dat via een app beschikbaar is. Doel van het project is om archeologie een hip imago te geven en voor een groter publiek toegankelijk te maken.
Inhoudelijk bestaat het project uit 3 onderdelen;

  1. Website - ArcheorouteLimburg.nl dient als promotieplatform voor alle archeologische vindplaatsen.
  2. App - Via een spelelement worden bezoekers naar de archeologische vindplaats geleid. Op locatie wordt dan via augmented reality het archeologische verhaal verteld.
  3. Speer - Markeert als landmark de fysieke locatie. 

    Lees meer: Archeoroute met archeopunten in Stevensweert

Rabobank ClubSupport actie 2019

Rabobank ClubSupport actie 2019

logos35682
Verzoek om ondersteuning voor Amici Insulae, het Streekmuseum en Schutterscompagnie St. Rochus via de deelname aan de Rabobank ClubSupport Campagne 2019!


Aan alle leden van Amici Insulae in het werkgebied van de Rabobank Roermond-Echt eo.

In 2018 hebben Amici Insulae, het streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak, in combinatie met Schutterscompagnie St. Rochus voor het eerst deelgenomen aan de Rabobank ClubSupport Campagne van de Rabobank Roermond–Echt.
Dit was voor alle drie instanties met een totaal bedrag van bijna € 1.500 zeer succesvol.
Aangezien financiële ondersteuning voor alle drie verenigingen van harte welkom is, hebben we besloten om ons opnieuw voor de Rabobank ClubSupport Campagne 2019 aan te melden.

Bij de Rabobank ClubSupport Campagne bepalen de leden van de Rabobank welke verenigingen en stichtingen een sponsorbijdrage krijgen en hoe hoog dat bedrag is.
Rabobank Roermond-Echt heeft voor dit jaar het bedrag verhoogd naar € 200.000 en beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het verenigingsleven in hun werkgebied in Midden Limburg.
Rabobank Roermond-Echt heeft ruim 12.500 leden.
Hoe werkt het?
De leden van de Rabobank Roermond-Echt ontvangen een e-mail met de unieke stemcode.
Indien U geen e-mailadres hebt, dan ontvangt U de unieke stemcode per post.
Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen en kan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitbrengen. Daarom werken wij met drie vereniging op het Eiland in de Maas samen. Op die manier kunnen alle stemmen in Stevensweert en Ohé en Laak blijven.
Elke stem is geld waard.
Het is dan ook in het belang van onze organisaties om zoveel mogelijk stemmen te werven.
U kunt dus als lid van de Rabobank Roermond-Echt: Amici Insulae, St. Streekmuseum Stevensweert en Ohé en Laak en de Schutterscompagnie St. Rochus apart steunen.

Onze bestedingsdoelen voor 2019 zijn:

Lees meer: Rabobank ClubSupport actie 2019

Bijzondere activiteiten in 2019

De VVV organiseert in samenwerking met het Streekmuseum regelmatig wandel- en fietstochten onder leiding van een gids.
U kunt hieraan deelnemen tegen betaling van € 5,- per persoon (incl. entree museum).
De start is steeds om 13.00 uur bij het museum aan het Jan van Steffeswertplein te Stevensweert.
Duur: 1½ uur.
Onderstaande themawandelingen vinden plaats op de eerste zondag van de maand

Zaterdag 12 oktober; Maand van de geschiedenis. Thema: Zij / hij
Het Stevensweerter meisje Benjamine en de prins
van Anhalt Schaumburg

Zondag 3 november; 1702: de slag om Stevensweert

Zondag 1 december; Van Spaanse vestingbouw tot Hollandse bouwstijl

Daarnaast is er in de maanden januari, februari, maart, november en december telkens op de derde zondag van de maand een gratis rondleiding in het museum voor de op dat moment aanwezige bezoekers. Start om 13.30 uur. Voor verdere informatie zie website Streekmuseum www.museumstevensweert.nl