Rabobank Club Campagne 2018 voor Amici Insulae, Museum en SC St. Rochus

clubkascampagne                                                       

Verzoek om ondersteuning voor Amici Insulae, Museum en SC St. Rochus via de deelname aan de Rabobank Club Campagne 2018!

Aan alle leden van Amici Insulae in het werkgebied van de Rabobank Roermond–Echt.
Aan alle mensen die deze verenigingen een warm hart toedragen en lid zijn van de Rabobank Roermond-Echt

Lees meer: Rabobank Club Campagne 2018 voor Amici Insulae, Museum en SC St. Rochus

Jaarvergadering 19 mei 2018

Onze jaarvergadering zal dit jaar gehouden op 19 mei 2018.
Onze vereniging en het Streekmuseum vieren in 2018 beiden hun 35 jarig bestaan, en dit lustrum wordt die dag samen gevierd.
Hoe de dag eruit komt te zien wordt tijdig aan u bekend gemaakt.
Hiermee komt onze jaarlijkse excursie te vervallen.