2006

EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN (3)

E.A. Mooren

Eeuwen geleden werden langs de landsgrenzen, doch ook langs provincie- en gemeentegrenzen, grenspalen geplaatst om op deze wijze het eigen territorium aan te geven. Zo ook landgoederen en waterschappen kenden dikwijls hun eigen grenzen.
Deze palen bestonden meestal uit steen, hout of in latere jaren uit gietijzer.

In Nederland vinden we behalve grenspalen langs de landsgrenzen, ook enkele officiële grensstenen, aangevende de grenzen tussen de ene en de andere gemeente. Hier gebruikte men meestal hardstenen paaltjes met vierkante doorsnede.
Zo ook bij de grens tussen Thorn en Stevensweert. Hoeveel grenspalen hier gestaan hebben is niet bekend. Helaas zijn ze merendeels door ontgrindingen verdwenen.
 
Voorzover bekend zijn er nog drie over.
Eén exemplaar staat in de Kloosterstraat te Thorn.
Het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak beschikt eveneens over een exemplaar met als opschrift “Thoor” en staat opgesteld op het protestantse kerkhof van Stevensweert en is voorheen tientallen jaren in gebruik geweest als deurdorpel in de achterbouw van het pand Singelstraat Oost 3.
In 1985 werd in Stevensweert nog een dergelijke grenspaal gevonden, welke (met een andere steen) gestaan heeft ter weerszijden van de ingangsdeur van het pand Jan van Steffeswertplein 8.
De eigenaar van dit pand was zo vriendelijk om deze aan de gemeente te schenken.

Om e.e.a. voor het nageslacht te bewaren, werd deze grenspaal door de gemeente geplaatst in het grasveldje bij de dames Bongers (Singelstraat West) in de historische kern.

Op de 12e Interprovinciale monumentendag, welke gehouden werd te Stevensweert op 18 juni 1986 en waarbij zo’n 170 genodigden uit Nederland en België aanwezig waren, onthulde deputé P. Hilhorst op feestelijke wijze deze grenspaal.

In deze hardstenen grenspaal zijn de plaatsnamen “ Thoor” en “Stevensweert” gebeiteld.
Ongetwijfeld heeft deze steen de grens aangegeven tussen de gemeenten Stevensweert en Thorn.
Waar deze steen in het verre verleden precies heeft gestaan, is helaas onbekend.