Kaarsenfeest Stevensweert (jaarboek 2016)

Sinds 1999 vindt er ieder jaar in de adventsperiode een kaarsenfeest plaats op en rond het Jan van Steffeswertplein.
Vanachter de ramen van de huizen brandt kaarslicht.

Het geheel wordt gecomplementeerd met extra lichtversieringen. Er ontstaat een gezellige en lichtvolle sfeer.
In de parochiekerk van St. Stephanus, in het Protestants kerkje en het Trefcentrum worden er zowel vocale als instrumentale concerten gegeven in advents- en kerstsfeer.


In 2016 was het kaarsenfeest onderdeel van de feestelijke activiteiten in het kader van het
                                  750-jarig bestaan van de parochie.

Het organiseren van een dergelijk feest kan dankzij de betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers.
Deze inzet en betrokkenheid kan alleen gerealiseerd worden wanneer er sprake is van een gevoel van onderlinge verbondenheid,
van saamhorigheid en gemeenschapszin.
Zo verleenden dit jaar de Jeugdharmonie Stevensweert / Ohé en Laak,
de blazersgroep van Harmonie St. Stephanus Stevensweert en vele zangkoren uit de naaste en verre omtrek hun medewerking.

De Ambrosius Broederschap vormde de ere-haag.

Na de opening en de Adventsoverweging door pastoor Creemers, ontstak burgemeester Strous de kerstboomverlichting.
Tijdens de avond was het Streekmuseum gratis te bezichtigen.
Honderden mensen maakten hiervan gebruik. De bezoekers deden zich te goed aan o.a. (warme) chocomel, glühwein en wafels.
Kerststukjes en andere kerstversieringen vonden gretig aftrek.

Als we in dit jaar 2016 het 750 jaar parochie St. Stephanus vieren, dienen we ons te realiseren
dat al hetgeen in vroegere jaren binnen een gemeenschap aan onderlinge verbondenheid, saamhorigheid en gemeenschapszin tot stand werd gebracht,
dit hoofdzakelijk vanuit de parochie geïnitieerd c.q. gevoed werd.


Vanuit deze achtergrond mogen we trots zijn dat er ook nu nog velen zijn die zich willen inzetten
om een gemeenschap vitaal te houden en hiermee in onderlinge verbondenheid en saamhorigheid gestalte willen geven.

Het inmiddels traditionele kaarsen-feest ,is hier een mooie uiting van en
daar mogen we trots op zijn.

Jo Heuts,
voorzitter Stichting Kaarsenfeest Stevensweert