Informatie Zons

Informatie Zons

ZONS


 Zons ligt in de gemeente Dormagen , een stad tussen Keulen en Neuss.
 Vroeger lag dit vestingstadje pal aan de Rijn, maar nu ligt de rivier een stuk meer oostelijker,
 waardoor het belang van de stad in de loop der eeuwen afnam.
 Zons geldt in het Rijnland als uniek voorbeeld van een goed bewaard gebleven middeleeuwse vestingstad.
 De geschiedenis gaat terug tot de Romeinse periode.
 In de vroegmiddeleeuwse periode kreeg Zons zijn huidige naam. De naam is afgeleid van “Zunce”, de naam
 van een villa behorende tot de bisshop van Keulen.
 Tenslotte groeide deze villa uit tot een kasteel, dat vernield
 werd  in 1288.

De geschiedenis en de functie van het middeleeuwse Zons hangen nauw samen met de geografische ligging.
Zons bevindt zich op de linkeroever van de Rijn en wordt door weiden en dijken van deze rivier gescheiden.
In de middeleeuwen stroomde de Rijn echter nog direct langs de oostelijke flank van de vesting.
De Rijnpoort in het noorden van de vesting was op geen enkele belangrijke verbindingsweg aangesloten.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vesting van het begin af aan uitsluitend was bestemd als locatie voor het heffen van de tol en niet als handels plaats.


 

  De vesting Zons heeft haar bestaan te danken aan het in de het jaar 1372
  door de toenmalige aartsbisschop Friedrich von Saar genomen besluit
  om de tolheffing bij schepen  op de Rijn niet meer in Neuss, maar in Zons te gaan
  plaatsvinden.
  Op deze nieuwe locatie liet de aartsbisschop een vesting bouwen waaraan hij in 1373 stadsrechten verleende.
  Dit resulteerde in een periode van aanhoudende voorspoed,
  waarin het stadje het hoofd kon bieden aan verschillende grote branden,
  epidemieën,
  overstromingen en de lange belegering door troepen uit Hessen in 1646.

 

 

 

Vandaag is Zons, met zijn indrukwekkende fortificaties en vele overgebleven historische structuren,
één van de mooiste en best bewaarde middeleeuwse steden in Duitsland.
Zons is in economisch opzicht nooit echt van betekenis geweest,
hetgeen echter ook één van de redenen is dat de vestingstad (310 x 260 meter)
met al zijn muren en torens tot op de dag van vandaag behouden is gebleven
en zich tot en populaire toeristische bestemming in de regio heeft kunnen ontwikkelen.
Het sinds 1935 bestaande openluchttheater geldt als één van de mooiste openlucht theaters in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.
De sprookjes die hier ieder jaar worden opgevoerd, zijn voor de duizenden toeschouwers inmiddels traditie geworden.