Najaarsactiviteit vrijdag 8 november 2019

briefhoofd amici 2

Lezing 75 jaar bevrijding!!

Stevensweert, oktober 2019
Geacht lid,

Het bestuur van Amici Insulae heeft het genoegen u uit te nodigen voor de najaarsactiviteit op vrijdag 8 november a.s.
Locatie: Restaurant Int Brookx, In het Broek 1, 6107 BG te Stevensweert.
Aanvang: 19:30 uur.
In het kader van 75 jaar bevrijding hebben we de heer Hugo Levels bereid gevonden een lezing te verzorgen.


De lezing heeft de volgende inhoud:

- Geallieerde strategie en Duitse strategie najaar 1944. 

- de gebeurtenissen langs de Maasfrontlijn ter hoogte van Ohé en Laak en Stevensweert sept/jan 44/45.

- de operaties in het zuidelijk gedeelte van het Venlobruggenhoofd november 1944.
- de Operatie Blackcock de bevrijding van het gebied tussen Sittard en Roermond.
- de bevrijding van Stevensweert e.o. en omgeving januari 1945.
- de Duitse bruggenhoofden ten westen van de Maas november/december 1944.

- de operaties ten zuiden van Roermond rond Maasbracht/Linne in januari en februari 1945
- de rol van de Engineers bij de bruggenbouw/ wegverbeteringen / mijnen ruimen
- de invloed van de mijnenvelden en hoe werden deze opgeruimd na de bevrijding?
- Rol Civil affairs met veel nieuwe informatie over de evacuatie bevolking, voedselvoorziening, medische zaken en bevoorrading van frontdorpen vanaf november 1944 tot maart 1945.
- het overbrengen van stoffelijke overschotten van zowel geallieerde als Duitse gesneuvelden na de bevrijding.

Ook zal geprobeerd worden de Duitse kant van de operaties te belichten.

De heer Levels biedt ook de gelegenheid Deel 2 van "Waar Blijven de Bevrijders" met veel informatie over de maanden november en december 1944 te kopen.
Deel drie zal begin 2021 verschijnen.
Helaas is deel 1 al een jaar uitverkocht. Wellicht volgt er nog een herdruk.

Wij hopen u op 8 november te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet namens het bestuur
Hans Richter, voorzitter