Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 mei 2019

Stevensweert, april 2019
Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geacht lid,
Het bestuur van Amici Insulae nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 18 mei a.s. in:
Café-zaal Bongaarts, Walburgisstraat 13, 6109 RE Ohé en Laak.
Inloop vanaf 10:00 uur. Aanvang vergadering: 10.30 uur.

Agenda.

01. Opening van de vergadering.
02. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering d.d. 19 mei 2018.
03. Ingekomen en uitgegane stukken.
04. Jaarverslag 2018.
05. Jaarrekening 2018.
06. Vaststellen van de begroting 2020.
07. Verslag kascontrolecommissie.
08. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie.
09. Bestuursverkiezing.
      Volgens art. 7, lid 3 van onze statuten zijn aftredend dhr. Jan Bogie en
      dhr. A. Peters.
      Dhr. Bogie stelt zich niet herkiesbaar, dhr. A. Peters is wel herkiesbaar.
      Het bestuur stelt Chantal Kortenraij-Tellers als nieuw bestuurslid voor. 

      Eventuele kandidaten, voorgedragen door de leden, dienen uiterlijk zes dagen
      vóór de jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. Deze
      voordracht dient getekend te worden door vijf of meer leden.

10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting van de vergadering.


Met vriendelijke groet,

J.H.M. Richter, voorzitter

Secretariaat Amici Insulae: 

A.P.J. Peters, Kalebosstraat 5, 6096 BR Grathem
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.amici-insulae.nl
KvK: 4017 6615

Middagrogramma 18 mei 2019

Het middagprogramma bestaat uit een presentatie over de herinrichting en ontwikkeling rondom het project kasteel Walburg, gevolgd door een wandeling naar het terrein Walburg.

 Ochtendprogramma:

10.00 uur : inloop
10.30 uur : aanvang jaarvergadering.
11.45 uur : einde van de vergadering
12.00 uur : aanvang lunch

Middagprogramma:
13.30 uur : presentatie herinrichting en ontwikkeling project kasteel Walburg door dhr. Paul Wijenberg.
Dhr. Wijenberg is boswachter Communicatie en Beleven 66106 Kempen en
Midden-Limburg
Na de presentatie wandeling naar het terrein van het voormalig kasteel Walburg
Ca. 16.00 uur: Einde van het middagprogramma..

AANMELDEN VOOR DE LUNCH.

De lunch bestaat uit soep, 2 belegde broodjes en 1 koffie
Overige consumpties zult u zelf moeten afrekenen.

Zijn er wensen wat betreft een dieet of een voedselallergie, dan horen wij dat graag van u via ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt zich aanmelden voor de lunch door het overmaken van een bedrag van
€ 7,50 p.p. op rekeningnummer NL37 RABO 0130 956 082 t.n.v. Amici Insulae o.v.v. jaarvergadering 2019

Gelieve dit bedrag overmaken vóór 4 mei

Belangrijk: Vermeldt u a.u.b uw voorletters en familienaam, woonplaats en het aantal deelnemers voor de lunch.