Rabobank Club Campagne 2018 voor Amici Insulae, Museum en SC St. Rochus

clubkascampagne                                                       

Verzoek om ondersteuning voor Amici Insulae, Museum en SC St. Rochus via de deelname aan de Rabobank Club Campagne 2018!

Aan alle leden van Amici Insulae in het werkgebied van de Rabobank Roermond–Echt.
Aan alle mensen die deze verenigingen een warm hart toedragen en lid zijn van de Rabobank Roermond-Echt

In 2018 bestaan Amici Insulae en het streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak beiden 35 jaar. Besloten is om deze lustra, net zoals bij het 25 jarig jubileum in 2008, gezamenlijk te vieren. Daarbij is financiële ondersteuning van harte welkom!
De Rabobank Club Campagne 2018 van Roermond–Echt, biedt daar een uitgelezen kans voor. Daarom hebben zowel Amici Insulae als het museum, zich aangemeld voor deelname aan deze Campagne 2018.

Bij de Rabobank Clubkas Campagne bepalen de leden van de Rabobank welke verenigingen en stichtingen een sponsorbijdrage krijgen en hoe hoog dat bedrag is.
Rabobank Roermond - Echt heeft voor dit jaar 175.000 Euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het verenigingsleven in Midden Limburg. Rabobank Roermond-Echt heeft ruim 12.500 leden. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen en kan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitbrengen. Daarom hebben wij samenwerking gezocht met een 3e vereniging op het Eiland in de Maas. Op die manier kunnen alle stemmen in Stevensweert / Ohé en Laak blijven. De Schutterscompagnie St. Rochus wil daarom graag met ons samenwerken, door in de publiciteit naar elkaars deelname aan de Rabobank Club Campagne te verwijzen. Elke stem is geld waard. Het is dan ook in het belang van onze organisaties om zoveel mogelijk stemmen te werven.
U kunt dus als lid van de Rabobank Roermond-Echt: Amici Insulae, het museum en SC St. Rochus apart steunen.

Hoe werkt het?
Leden van de Rabobank ontvangen een brief met een unieke code, waarmee er digitaal gestemd kan worden op uw favoriete vereniging of stichting.
Onze bestedingsdoelen voor 2018 zijn:
Voor Amici Insulae : graag willen wij het museum steunen door de aanschaf van een vitrine, nodig voor de expositie in het museum.
Voor het museum: graag willen wij de beveiligingscamera’s / brandmelders in het museum vervangen en indien haalbaar deze uitbreiden.

Voor SC St. Rochus: graag willen wij "furketten" aanschaffen (stokken om de musketten te ondersteunen), zodat we onze aanwezigheid in diverse optochten vergroten door dit extra element toe te voegen en zodoende de schutterscompagnie meer cachet geven.

Hoe meer stemmen voor de deelnemende organisaties, des te hoger het bedrag voor onze drie clubkassen.

Vanaf 8 t/m 23 mei 2018 kunt u stemmen.

Uw stem telt, stem daarom op Amici Insulae en op het museum Stevensweert / Ohé en Laak en op SC St. Rochus!

Belangrijke informatie voor klanten van de Rabobank, welke nog niet lid zijn van de Rabobank:
Indien u een rekening hebt bij de Rabobank kunt u kosteloos lid worden van de Rabobank. Aanmelden kan via www.rabobankroermond-echt/leden. Helaas leidt aanmelding na 1 april 2018 niet meer tot het stemrecht voor deze Rabobank Clubkas Campagne 2018.
Indien U zich echter nu aanmeldt mag u wel m.i.v. 2019 stemmen.

Uw stem is geld waard!!

De drie besturen en de leden van Amici Insulae, van het museum en van SC St. Rochus
danken u hartelijk voor uw steun!
Vereniging Amici Insulae, voorzitter Hans Richter, penningmeester Jan Berend van Calker!
Schutters Compagnie St. Rochus, voorzitter Huub Hannen, penningmeester Anita Omloo!
St. Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak, voorzitter John van Engelen, voorzitter Wim Heynen!