750 jr Parochie Stevensweert

Festiviteiten op 3 april van 750 jaar Parochie feest in Stevensweert

Inmiddels is het wel bekend:
Dit jaar vieren we het750-jarig bestaan van de parochie van de heilige Stephanus in Stevensweert.
De feestelijkheden die daarmee gepaard gaan beginnen op de zondag ná Pasen: op 3 april.
Je kunt het je eigenlijk nauwelijks voorstellen dat een parochie al zo "oud" is.
En wat heeft die parochie in de loop der jaren al niet meegemaakt

Het begon met een eenvoudig kerkje, maar inmiddels staat er een prachtige kerk. rijk versierd met beelden en met prachtige glas-in loodramen.
Het resultaat van de jarenlange inzet van de Stevensweertenaren voor “hun’ parochie, voor hun geloof.
Want vanuit het geloof is de parochie begonnen.
Het geloof dat er een God Is die van mensen houdt, bij wie we ons geborgen kunnen weten, die ons leven in stand houdt.
De Stevensweertenaren hebben hun heil gezocht bij die God en vanuit de ervaring dat Hij hun nabij was,
hebben ze voor Hem een huis gebouwd, om die nabijheid nog sterker te ervaren.

Honderden kinderen werden er gedoopt en gevormd, honderden bruidsparen hebben er voor God en zijn kerk hun jawoord uitgesproken.
Zo waren ze bij elkaar op de blije momenten in hun leven. Maar ook van honderden parochianen werd er afscheid genomen bij hun overlijden.
De kerk werd zo het centrum van het samenzijn met elkaar en bij God, een samenzijn op de mooie en de droevige momenten In het leven.
Bij H. Missen werden mensen geïnspireerd om hun leven ten dienste te stellen van anderen, zoals Jezus hun dat voordeed.
In de loop der jaren hebben talloze parochianen zich vrijwillig ingezet voor hun kerk als kerkbestuurslid, als koorlid,
als koster,  als misdienaar en noem maar op.

De kerk was het centrum van Stevensweert! En bij het jubileum dat we nu vieren mogen we ons de vraag stellen:
Is dat nog zo? En zal het over 50,100 of 750 jaar nog zo zijn?
Dat hangt af van de parochianen van vandaag! We hopen in elk geval dat de viering van het jubileum
een nieuwe aanzet mag geven voor het katholieke geloof in Sevensweert

3 aprIl is dus het begin van de Feestelijkheden.
Vicaris Generaal Mgr. H. Schnackers zal een plechtige H. Mis opdragen als afgevaardigde van de bisschop
die op het laatste moment helaas heeft moeten afzeggen i.v.m. een bezoek aan Rome.

PROGRAMMA
09.30u:   Plechtige H. Mis, opgeluisterd door het dames- en het herenkoor.

l0.30u:    Sacramencsprocessle met deelname van:
-Ambrosiusbroederschap, de harmonieën van Stevensweerr en Ohé en Laak en de Schutterscompagnle St. Rochus en de beide parochlekoren.

12.00u:   Receptie in zalencentrum "Int  Brookx".
- Bij de receptie Is een gift natuurlijk altijd welkom.
- Zo een gift kan altijd over gemaakt worden op rekeningnummer N130 RABO 0149501153.
- Deze gift zal o.a. besteed worden aan een gedenksteen.

l3.15u:   Lunch In zalencentrum "Int Brookx".
- Voor genodigden, vrijwilligers van de parochie en mensen die zich daar van te voren voor inschrijven.
- Opgeven voor de lunch bij J.l.M. Kaumo-Devens
  NL 321NG80005779383 voor een bedrag van €15.00 pp. met vermelding van
   naam, adres en telefoonnummer, eventueel emailadres. Uiterste datum is 24.03.2016.
- Men mag het bedrag van € 15.00 pp. ook in een gesloten envelop in de brievenbus stoppen op:
  Raamstraal 7, 6107 BN Stevensweert,
  opnieuw met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, etc.,
  t.a.v. J.l.M.Kaumo-Devens