750 jr Parochie Stevensweert

Aankondiging boek 750 jaar parochie

ONDER BESCHERMING VAN SINT STEPHANUS
750 jaar parochiegeschiedenis
van Stevensweert.

Onder deze titel zal in de loop van 2016 een boek verschijnen dat een beeld geeft van de
eeuwenoude historie van de parochie Stevensweert.
In 2016 wordt immers gevierd dat deze parochie op zijn minst 750 jaar bestaat.
Als patroonheilige werd destijds gekozen voor Sint Stephanus, de eerste martelaar van de katholieke kerk.
De oudste geschiedenis van kerk en parochie is grotendeels in nevelen gehuld.
Toch laat de bestudering van zeldzame oude archiefstukken toe de oprichting te plaatsen tussen de jaren
1244 en 1265.Er was tot aan de Franse tijd een onlosmakelijke band met de Munsterabdij te Roermond.
Dat neemt niet weg dat er tussen abdis en parochie vele geschillen waren, met name over het onderhoud van
de kerk. In 1781 verrees er een nieuw kerkgebouw: een kruiskerk met vier even lange armen, gebouwd
door de Stevensweerter bouwmeester Petrus Rutten. De kerk had een sierlijke houten toren, vóór op het
dak geplaatst. Diverse interieurstukken kregen weer een plaats in de nieuwe kerk zoals de prachtige
stenen doopvont uit de 12de eeuw en indrukwekkende grafzerken van Spaanse gouverneurs.
In de eerste helft van de negentiende eeuw werden alle altaren vernieuwd in barokstijl en kwamen er
diverse nieuwe beelden in de kerk. Buiten is nog te zien hoe het kerkhof, van oudsher gelegen naast de
kerk, enkele keren werd uitgebreid. Bijzonder zijn een zevental eeuwenoude grafkruisen, bewaard gebleven
omdat ze ooit werden ingemetseld in een buitenmuur. Na de Tweede Wereldoorlog werd de kerk aan de
zuidzijde vergroot, een Lourdesgrot moest daarvoor wijken. In de jaren daarna kwamen er veertien grote
glas-in-lood ramen, ontworpen door niemand minder dan de Limburgse kunstenaar Charles Eyck.

Ze passen wonderwel bij het mooie en warme interieur dat niet ten onderging aan de vernieuwingsdrang in de tweede helft van de 20ste eeuw maar,
integendeel, bewaard en gekoesterd bleef.
De kerk is van binnen en van buiten een sieraad voor het dorp en met zijn monumentale status een essentieel onderdeel
van het beschermde dorpsgezicht Stevensweert.
Sinds een aantal jaren is de parochie niet meer zelfstandig maar maakt deel uit van de Parochiefederatie Maasbracht e.o..
Nog steeds zetten zich veel mensen (individueel of in groepsverband) op velerlei gebied in om onze
parochie “levend“ te houden zoals daar bijvoorbeeld zijn het parochiecomité,
de zangkoren, de Ambrosiusbroederschap enzovoort.

Bovengenoemde feiten en nog veel meer interessante wetenswaardigheden uit 750 jaar
parochiegeschiedenis worden uitvoerig beschreven in het boek dat wordt uitgevoerd
met een harde kaft en geïllustreerd is met tientallen (kleuren-)foto’s.
Uitgave: Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak
Auteur: H.G.M. Rutten (conservator Streekmuseum)


BESTEL NU, VOORKOM TELEURSTELLING
Het boek wordt gepresenteerd op zaterdag 28 mei 2016 en is o.a. verkrijgbaar via intekening.
Uw bankopdracht naar rekening nr. NL13 RABO 0149 5066 00, waarop u uw naam en adres
invult, is het aankoopbewijs.
Bij voorintekening t/m 30 april: € 25,00, per lid Amici Insulae 1 exemplaar voor € 22,50.
Aankoop zonder voorintekening aan de balie in het museum vanaf 28 mei: € 27,50