750 jr Parochie Stevensweert

Festiviteiten op 3 april van 750 jaar Parochie feest in Stevensweert

Inmiddels is het wel bekend:
Dit jaar vieren we het750-jarig bestaan van de parochie van de heilige Stephanus in Stevensweert.
De feestelijkheden die daarmee gepaard gaan beginnen op de zondag ná Pasen: op 3 april.
Je kunt het je eigenlijk nauwelijks voorstellen dat een parochie al zo "oud" is.
En wat heeft die parochie in de loop der jaren al niet meegemaakt

Lees meer: Festiviteiten op 3 april van 750 jaar Parochie feest in Stevensweert

Aankondiging boek 750 jaar parochie

ONDER BESCHERMING VAN SINT STEPHANUS
750 jaar parochiegeschiedenis
van Stevensweert.

Onder deze titel zal in de loop van 2016 een boek verschijnen dat een beeld geeft van de
eeuwenoude historie van de parochie Stevensweert.
In 2016 wordt immers gevierd dat deze parochie op zijn minst 750 jaar bestaat.
Als patroonheilige werd destijds gekozen voor Sint Stephanus, de eerste martelaar van de katholieke kerk.
De oudste geschiedenis van kerk en parochie is grotendeels in nevelen gehuld.
Toch laat de bestudering van zeldzame oude archiefstukken toe de oprichting te plaatsen tussen de jaren
1244 en 1265.

Lees meer: Aankondiging boek 750 jaar parochie

750 jr Parochie St.Stephanus Stevensweert

                                  
Stevensweert, oktober 2015
Aan alle leden van de vereniging Amici Insulae

Verzoek om financiële ondersteuning voor activiteiten van het jubileum 750 jaar parochie St.Stephanus Stevensweert in 2016.

Zoals tijdens de jaarvergaderingen 2014 en 2015 van Amici Insulae is aangekondigd, wordt 2016 een bijzonder jaar
voor de gemeenschap Stevensweert. Dan wordt herdacht en gevierd dat de parochie St.Stephanus 750 jaar bestaat.
In opdracht van het kerkbestuur is het bestuur van de stichting 750 jaar aan de slag gegaan, om met de lokale verenigingen en stichtingen een jaarprogramma op te stellen.
De publicatie van het totale programma 2016 zal dit najaar bekend gemaakt worden.
Zodra het gepubliceerd is, wordt het ook opgenomen op de website van onze stichting en van Amici Insulae.

Lees meer: 750 jr Parochie St.Stephanus Stevensweert